เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย

about fxv

เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่ ชั้น 23-26 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ
123 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 เบอร์โทรศัพท์ +66(0) 2660 8000

 เบอร์โทรสาร

+66(0) 2617 6748-9
 รายนามผู้บริหาร ประธาน ฮิโรอากิ อาเบะ
 ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2510
 ถือหุ้น บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด.
 จำนวนพนักงาน มากกว่า 900 คน
 สาขา กรุงเทพ 7 สาขา
ต่างจังหวัด 20 สาขา
ศูนย์บริการ FUJIFILM Business Innovation Innovative Document Solution Center (IDSC)
 ธุรกิจและบริการ Office Product
Production System
พริ้นท์เตอร์
ซอฟต์แวร์

Supplies
FUJIFILM Business Innovation Global Services

ปรัชญาของบริษัท