ร่วมงานกับเรา

ร่วมประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำ

ร่วมงานกับเรา

ทำไมถึงเลือก ฟูจิ ซีร็อกซ์?

ฟูจิ ซีร็อกซ์ คือองค์กรผู้นำระดับโลกทางด้านเทคโนโลยีการจัดการงานด้านเอกสารและการบริการ

ที่ฟูจิซีร็อกซ์คุณจะได้ทำงานที่คุณเองสามารถสร้างความเเตกต่างให้กับสังคมและองค์กร คุณจะมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานไปในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้ มาร่วมเป็นทีมงานเดียวกันกับเรา ทำงานร่วมกับผู้มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มทักษะ เพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน