ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรม
อัปเดต Microsoft Windows ที่มีกำหนด
การเปิดตัวในครึ่งปีหลังของปี 2563 ต่อผลิตภัณฑ์
Fuji Xerox

ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมอัปเดตของ Microsoft Windows ที่มีการติดตั้งในเดือนมีนาคม 2020 ต่อผลิตภัณฑ์ของ Fuji Xerox

ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของโปรแกรมอัปเดต Microsoft Windows ที่มีกำหนดการเปิดตัว ในครึ่งปีหลังของปี 2563 ต่อผลิตภัณฑ์ Fuji Xerox

18 กุมภาพันธ์ 2563
24 มีนาคม 2563 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน 

เราขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรา

จาก Security Advisory ADV190023 ที่มีการเผยแพร่โดย Microsoft Corporation ในเดือน สิงหาคม 2562 ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 โปรแกรมอัปเดต Windows ไม่มีกำหนดเปิดตัวใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับความปลอดภัยของการสื่อสาร LDAP 
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก URL ของ Microsoft Corporation เกี่ยวกับ ADV190023 ดังต่อไปนี้

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/ADV190023

https://support.microsoft.com/en-us/help/4520412/2020-ldap-channel-binding-and-ldap-signing-requirement-for-windows

ดังนั้น นับตั้งแต่ Microsoft Windows ไม่มีกำหนดการเปิดตัวโปรแกรมอัปเดต Windows การใช้งานอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ จึงไม่ได้รับผลกระทบ