Webinar banner

FUJI XEROX WEBINAR THE SERIES 3

Please join us for  webinar the series

kintone : 

ติดตามคำสั่งซื้อของคุณภายในหนึ่งนาที พร้อมปรับปรุงขั้นตอนการดเนินงานให้เป็นดิจิทัล ในงานขายและการตลาดด้วย kintone

 

ติดต่อประสานงาน โดยเฉพาะองค์กรที่ทำงานแบบ Paper work process นอกจากจะมีต้นทุนที่สูง, กระบวนที่ล่าช้ากว่า อาจทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

 

โดยใน session นี้จะทำให้ทราบ kintone cloud application นี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็น digital workplace ในแบบออนไลน์, ที่สะดวกรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน programming ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

 

ตัวอย่าง เช่น การจัดทำ sales daily report, file sharing, การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดทำระบบ project management การจัดทำระบบอนุมัติออนไลน์ (workflow) ไปจนถึงการแสดงผลในรูปแบบของรายงาน กราฟ และ ชาร์ตต่างๆ

 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

kintone : 

ลดข้อผิดพลาดและเพิ่มผลผลิตหลังจากโควิด ด้วย Kintone ให้งานในแผนก Purchase/GA/IT ไหลลื่นด้วย Kintone

 

งานที่ยากที่สุดสำหรับงานจัดซื้อ/IT คือ การบริหารจัดการข้อมูล เช่น คำสั่งซื้อ และบริหารสต๊อกสินค้าให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมักถูกจัดทำแบบแมนวล บนกระดาษ หรือ excel และนี่คือสาเหตุของความสูญเสียเวลาในการจัดทำสรุปรายงานในแต่วันละวัน

 

ด้วย Kintone จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานเอกสารของแผนกจัดซื้อ /GA/IT รวมถึงได้รับฟังกรณีศึกษาของลูกค้าจริง และการสาธิตตัวอย่างการทำงานที่จะช่วยให้เกิดไอเดียในการนำไปปฏิบัติได้จริง

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kintone : Japanese 

TBC  

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kintone : Japanese

kintoneで変わるプロセスマネジメント

 

今までの対面ミーティングに頼った進捗管理やエクセルベースの属人化した報告スタイルから脱却し、場所を問わない働き方の実現・会議時間の70%削減・週報作成の完全自動化を達成した 弊社営業プロセス改革の実事例をご紹介させていただきます。お客様のコロナ第二波に備えた新しいBCP対応や ホワイトカラーワーカーの生産性向上の一助となれば幸いです。営業に限らず、日々の報告業務/進捗管理業務に置き換えてご視聴いただける講演となっておりますので是非営業部門以外の方もご覧ください。

 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 

 

kintone : Japanese

TBC

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCT Light Communication Tools LCT:

ปลดล็อคธุรกิจ ลดต้นทุน ให้อยู่รอดจากวิกฤต Covidด้วยแนวคิดใหม่ และโซลูชั่นที่ง่ายที่สุด และเริ่มได้ทันที

 

หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้ต้องเร่งปรับตัว ลดต้นทุนในองค์กร แต่สิ่งสำคัญที่สุด เรามักมองข้ามกระบวนทำงาน และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เชิญรับฟังแนวคิดเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารจัดการเริ่มจากการเปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบดิจิตอล ที่ง่ายและเริ่มได้ทันทีได้ในสัมมนานี้

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

LCT Light Communication Tools LCT:

เรียนรู้ตัวอย่าง แนวคิดให้สามารถปรับกระบวนทำงานดิจิตอลที่ใช้ได้จริงจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 

เรียนรู้ แนวคิด และตัวอย่างการประยุกติ์ใช้งาน จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ในการบริหารจัดการกับกระบวนการทำงานแบบดิจิตอล ให้ลดต้นทุนได้ถึง 60% และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วย ฟูจิ

ซีร็อกซ์ Simple Solution

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

RPA: 

เปลี่ยนระบบการทำงานที่ล่าช้า เป็นระบบอัตโนมัติ ด้วย Robotic Process Automation

 

ทุกวันนี้โลกของเราพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทุกองค์กรต่างมองหา เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      ในงานสัมมนาท่านจะได้รับรายละเอียด Technology ต่าง ๆ ข้อได้ดี และกระบวนการใดบ้างที่นิยมปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติ

 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 RPA : Japanese 

 TBC

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

E-Tax E-Invoice E-Receipt e-Tax : 

สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

 

กรมสรรพกรได้ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment ด้วยการรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร จึงสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจต่างๆเปลี่ยนมาใช้ ใบกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น ในการสัมมนาครั้งนี้ ท่านจะได้ทราบรายละเอียดของ e-Tax ตั้งแต่เริ่มใช้งานต้องทำอย่างไร ข้อดีของการใช้ e-Tax และ e-tax จะช่วยองค์การท่านอย่างไรบ้าง

 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 E-Tax E-Invoice E-Receipt e-Tax : Japanese 

TBC

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 Graphics Printing Business GCS: 

5 วิธีเพิ่มมูลค่าให้งานพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี CMYK Plus 

ทำไมในปัจจุบันนี้ถึงได้ยินหลาย ๆ คนในแวดวงการพิมพ์พูดว่างานพิมพ์ CMYK ธรรมดาอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอกับความต้องการและการทำงานพิมพ์อีกต่อไป แล้วงานพิมพ์ CMYK Plus คืออะไร ต้องทำอย่างไร ลงทุนสูงไหม ตลาดเป็นอย่างไร ใช้เทคโนโลยีอะไร สามารถสร้างคุณค่าได้มากกว่างาน CMYK ธรรมดาอย่างไร มาหาคำตอบกันกับ Webinar นี้

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 DocuWorks : 

มาเปลี่ยนกระบวนการทำงานดิจิตอลที่ง่าย และเริ่มได้ทันที กันเถอะ

 

Covid-19 ส่งผลกระทบให้พนักงานต้องมีระยะห่าง และหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้าน

แต่ปัญหาที่พบและสร้างความยากลำบากให้องค์กร คือยังไม่พร้อมที่จะเริ่ม จะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถปรับตัวได้บนทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และหนึ่งในแนวทางปฏิบัติคือการผสมผสานกระบวนการทำงานต่างให้ปรับเป็นดิจิตอลที่เริ่มต้นได้ทันที มาเรียนรู้แนวทางการปรับเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการดิจิตอลที่เป็นไปได้ ด้วยงบประมาณที่น้อยที่สุดได้ในสัมมนานี้

 

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuWorks : Japanese

ペーパーレスは働き方改革の第一歩~電子の紙“DocuWorks”で始める失敗しない紙削減~

 

今日、働き方改革はすべての企業が取り組みべき最重要課題のひとつとなってまいりました。タイにおいてもwithコロナ時代の働き方改革の一歩目として、多くの企業が紙ベースの業務からの脱却を図っていますが号令だけではなかなか前に進まないのも事実です。本講演では電子ドキュメントを紙のような感覚で扱えるソフトウエア

「DocuWorks」を活用し、”失敗しないペーパーレス”の取り組み事例デモを交えてご紹介させていただきます。

คลิกลงทะเบียนฟรี! 
เลือกเข้าฟังในวันที่ ท่านสนใจ