ขอความช่วยเหลือ

Make_a_Support_Request

บันทึกการร้องขอการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เราขอขอบคุณเวลาของคุณในการกรอกข้อมูลในช่องต่างๆที่จำเป็น *เพื่อให้เราสามารถจัดการคำขอของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลที่ติดต่อ

ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลคำขอรับความช่วยเหลือ

ฉันอ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงตามรายละเอียดในเงื่อนไขและข้อตกลงของนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล*

หนังสือให้ความยินยอม เก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้า บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด… อ่านต่อ