protect from cyber threats with fuji xerox

ปกป้องและทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตพร้อมทั้งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก ให้คุณมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณและข้อมูลอันละเอียดอ่อนของลูกค้าของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยด้วยการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแบบ 360° 

การพิมพ์และสแกนแบบรักษาความปลอดภัย
มั่นใจได้ว่าทุกงานพิมพ์และสแกนจะได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายที่มีความปลอดภัย

การยืนยันตัวตน
จัดการผู้ใช้และสภาพแวดล้อมในการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการยืนยันตัวตนผู้ใช้แบบสัมผัสครั้งเดียว คงประสิทธิภาพในการประหยัดต้นทุนที่ดีขึ้นโดยไม่สูญเสียความสามารถในการเข้าถึงด้วยโซลูชันการเข้าถึงด้วยรหัสผ่าน บัตร หรือ PIN ที่ใช้งานง่าย 
 
แนวทางการตรวจสอบ
ลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลภายในด้วยประสิทธิภาพของแนวทางการตรวจสอบที่สูงขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ ติดตามเอกสาร และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีกิจกรรมที่น่าสงสัย
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
ปกป้องงาน ข้อมูล และข่าวสารของบริษัทของคุณด้วยอุปกรณ์ที่มีการรองรับด้านโปรโตคอล การปกป้องบันทึกการตรวจสอบ และยึดมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลกที่แข็งแกร่ง 

 
security with fuji xerox 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรดติดต่อเราหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม