DocuCentre-V 5070 / 4070 Professional printing

DocuCentre-V 5070 best all in one printer

เว็บไซต์นี้มีผลิตภัณฑ์ของ Fuji Xerox ที่ได้รับอนุญาตจาก Xerox Corporation ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คือ FUJIFILM Business Innovation Corp.

ภาพรวม

ประสิทธิภาพการทำงานที่หลากหลาย ช่วยยกระดับให้กับธุรกิจของคุณ เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น สแกนเอกสารและรับส่งแฟกซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานได้ดีขึ้นด้วยแอพพลิเคชันในอุปกรณ์มือถือและระบบคลาวด์

คุณสมบัติ

เครื่องมัลติฟังก์ชั่นที่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

 • มีความยืดหยุ่น สามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ
 • ใช้งานง่ายเพียงแค่สัมผัสปลายนิ้ว
 • การดำเนินงานที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม
 • สำนักงานใช้ 5 เครื่องหรือมากกว่า 
 • พิมพ์จากเครื่องใดก็ได้ตามต้องการ
 • พิมพ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
 • ควบคุมการตรวจสอบตามข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ 

สแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 • รองรับไฟล์รูปแบบต่างๆ และขั้นตอนการทำงาน
 • แปลงไฟล์เป็น Word และ Excel® ที่สามารถแก้ไขได้
 • เก็บบันทึก/พิมพ์เอกสารโดยใช้หน่วยความจำ USB

รับส่งแฟกซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ทันต่อเวลาด้วยฟังก์ชั่นแฟกซ์ไร้กระดาษ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เมื่อเทียบกับสายโทรศัพท์ทั่วไป
 • ความน่าเชื่อถือในการส่งแฟกซ์โดยปราศจากข้อผิดพลาด

แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานกับอุปกรณ์มือถือและบริการคลาวด์

 • การนำเสนอที่ราบรื่นและน่าประทับใจของลูกค้า
 • Google Cloud Print
 • Print Utility สำหรับ iOS / Print Utility สำหรับ Android
 • AirPrint
 • Working Folder

ทางเลือก

 • มอบทางเลือกของ finishing มากขึ้น คือ "พับครึ่งรูปตัว Z" และ "พับ 3 ทบ" ด้วยเครื่อง finisher C3 รุ่นใหม่

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ประหยัดพลังงานได้อย่างชาญฉลาด
 • มองเห็นภาพการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   

ประโยชน์

 • สามารถพิมพ์จากเครื่องใดก็ได้ตามต้องการ
 • พิมพ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
 • ควบคุมการตรวจสอบตามข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้
 • รองรับไฟล์รูปแบบต่างๆ และขั้นตอนการทำงาน
 • แปลงไฟล์เป็น Word และ Excel® ที่สามารถแก้ไขได้
 • เก็บบันทึก/พิมพ์โดยใช้หน่วยความจำ USB
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ทันต่อเวลาด้วยฟังก์ชั่นแฟกซ์ไร้กระดาษ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เมื่อเทียบกับสายโทรศัพท์ทั่วไป
 • ความน่าเชื่อถือในการส่งแฟกซ์โดยปราศจากข้อผิดพลาด
 • การนำเสนอที่ราบรื่นและน่าประทับใจของลูกค้า

สเปกและฟังก์ชั่น

FXTH_DocuCentre V- 50704070_th

File Size:
1.89 MB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

DocuCentre-V 5070 / 4070 | professional printing

ติดต่อทีมขายของเรา

เราช่วยให้คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้ง่าย ระบบเครือข่ายตัวแทนที่กว้างขวางของเราสามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
DocuCentre-V 5070 best all in one printer