ApeosWare Copy Protection

ap

เว็บไซต์นี้มีผลิตภัณฑ์ของ Fuji Xerox ที่ได้รับอนุญาตจาก Xerox Corporation ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คือ FUJIFILM Business Innovation Corp.

ภาพรวม

ApeosWare Copy Protection

  • คุณสมบัติป้องกันการทำซ้ำ (Deterrent Effect Feature)
  • คุณสมบัติการพิมพ์ลายน้ำเพื่อความปลอดภัย
ApeosWare Copy Protection
ApeosWare Copy Protection
ApeosWare Copy Protection

คุณสมบัติ

คุณสมบัติป้องกันการทำซ้ำ (Deterrent Effect Feature)

คุณสมบัตินี้จะเพิ่มลวดลายบนฉากหลังและเพิ่มข้อความที่ซ่อนอยู่บนเอกสารที่สั่งพิมพ์ เมื่อคุณทำสำเนาของเอกสารที่พิมพ์ออกมา ข้อความที่ซ่อนเร้นอยู่จะปรากฏให้เห็น ทำให้สามารถแบ่งแยกเอกสารระหว่างต้นฉบับและฉบับที่ทำสำเนาได้ หมายเหตุ: สามารถตั้งค่าลวดลายและข้อความที่ซ่อนอยู่ในเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องได้  ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าทุกครั้งที่สั่งพิมพ์

คุณสมบัติการพิมพ์ลายน้ำเพื่อความปลอดภัย

คุณสมบัตินี้ช่วยจำกัดการทำสำเนา โดยฝังข้อมูลแบบดิจิทัลเข้าไปในเอกสาร หรือเพิ่มข้อความเข้าไปโดยที่ข้อความนี้จะมองไม่เห็นในขณะที่พิมพ์ แต่จะปรากฏเป็นสีขาวออกมาเมื่อนำเอกสารนั้นไปทำสำเนาต่อ  หากทำสำเนาด้วยเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการทำลายน้ำเพื่อความปลอดภัย เครื่องจะหยุดทำงาน และหากทำสำเนาเอกสารด้วยเครื่องที่ไม่รองรับคุณสมบัตินี้ ข้อความที่ซ่อนอยู่จะปรากฏออกมาให้เห็นเป็นอักษรสีขาว เพื่อให้ทราบว่าเอกสารฉบับนี้ถูกจำกัดการทำสำเนา

วิธีซื้อ

ApeosWare Copy Protection | document solutions

ติดต่อทีมขายของเรา

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้โดยง่าย ด้วยระบบเครือข่ายของตัวแทนที่กว้างขวางของเรา สามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
ap