ApeosWare Image Log Management

Improve data security. Trace information leakage. Streamline office operations.

aw image log banner

เว็บไซต์นี้มีผลิตภัณฑ์ของ Fuji Xerox ที่ได้รับอนุญาตจาก Xerox Corporation ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คือ FUJIFILM Business Innovation Corp.

คุณลักษณะ

ข้อดีโดยทั่วไป

การใช้เครื่องมัลติฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์อื่นในการจัดเก็บภาพเอกสาร

คุณสมบัติเด่น

เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล ติดตามการรั่วไหลของข้อมูล เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน

แม้การตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารเพิ่มสูงขึ้น แต่เหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลยังคงเกิดขึ้นบ่อยอย่างน่าตกใจ ApeosWare Image Log Management เข้ามาจัดการกับปัญหานี้ ช่วยให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทมีความปลอดภัยโดยติดตามทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารและการทำงานต่างๆ เช่น ทำสำเนา พิมพ์ สแกน และรับส่งแฟกซ์ สามารถบันทึกพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้ รวมทั้งประเภทของเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ได้

ระบบที่ครบครันนี้ ช่วยให้การจัดการเอกสาร การตรวจสอบ และการจัดวางภาพเอกสารสำหรับการจัดเก็บแบบถาวรให้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการลดการรั่วไหลของเอกสารซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจได้ นอกจากนี้ ระบบยังมีความจุในการจัดเก็บเอกสารที่มากเพียงพอที่จะช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังเพิ่มเติม สร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้มากขึ้น

ApeosWare Image Log Management ป้องกัน และติดตามการรั่วไหลของข้อมูล

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

เอกสารใดๆ ที่มีการทำสำเนา พิมพ์ สแกน หรือรับ / ส่งแฟกซ์ จะถูกจัดเก็บ เป็นภาพควบคู่กับข้อมูลอุปกรณ์และรายละเอียดกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการจัดการเอกสารที่เกิดขึ้นทั้งโดย แบบผู้ใช้รายบุคคลและแบบรายกลุ่ม จะเพิ่มระดับป้องกันการใช้งานและการ รั่วไหลของข้อมูลที่ดีขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่านบัตร IC card และยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่าน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถติดตามการใช้งาน ของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย

ติดตามการรั่วไหลของข้อมูล

หากเอกสารที่เป็นความลับของหน่วยงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล ลับอื่นๆ รั่วไหล คุณสามารถค้นหาฝ่ายที่รับผิดชอบ โดยค้นหาในบันทึก การใช้งานและเนื้อหาของเอกสารทีได้มาจากการ OCR*1 อัตโนมัติ ซึ่งเป็นการติดตามที่รวดเร็วและเป็นขั้นเป็นตอน แสดงให้เห็นว่าเกิดการ รั่วไหลอย่างไร และเมื่อใด

 • การรั่วไหลของข้อมูล 
  ค้นหาว่าเป็นใคร อะไร เมือไหร่ ที่ไหน

ตรวจสอบการบันทึกภาพและระบบแจ้งเตือน*1

ในการตรวจสอบการจัดการเอกสาร คุณเพียงแค่กำหนดเกณฑ์การ ค้นหา หรือคีย์เวิร์ดให้้ ApeosWare Image Log Management จะทำการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ระบบจะสร้างรายงาน รายงานจะส่งถึงผู้ดูแลระบบผ่านทางอีเมล์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามความ สำคัญ รายงานท้ังหมดจะถูกบันทึกเป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคตและอาจ จัดหมวดหมู่ตามผู้ใช้หรือกลุ่ม กำหนดระดับความสำคัญและแสดงผลตามปี หรือเดือนได้เช่นกัน วิธีนี้ช่วยลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรั่วไหลของ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและ อุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะเดียวกันได้มาก

 • *1Professional Edition เท่าน้ัน ต้องมีสิทธิ์การใช้งานของ ApeosWare Image Log Management 1.0 Professional OCR
 • การนำเอกสารที่เก็บถาวรมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน
 • การจัดเก็บและเรียกดูเอกสาร

  การจัดเก็บเอกสารที่ดำเนินการโดยพนักงาน บางครั้งอาจดูยุ่งยาก ซับซ้อน ให้ ApeosWare Image Log Management ช่วยจัดเก็บเอกสารจำนวนมากแบบถาวรให้เป็นระเบียบ สามารถเรียกใช้เอกสารได้อย่างรวดเร็ว

  การติดตามการปฏิบัติงานในการจัดการเอกสาร

  หากคุณส่งหรือรับรายการสั่งซื้อผ่านแฟกซ์ ApeosWare Image Log Management สามารถบันทึกรายการดำเนินงานของแฟกซ์ได้ ติดตามว่าใครสั่งซื้ออะไรและเมื่อไรได้อย่างง่ายดายทั้งในแบบข้อความ มาตรฐานและภาพที่จัดเก็บถาวร

สเปกและฟังก์ชั่น

ApeosWare Image Log Management Brochure_TH-TH

File Size:
752.37 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

ApeosWare Image Log Management

ติดต่อทีมขายของเรา

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้โดยง่าย ด้วยระบบเครือข่ายของตัวแทนที่กว้างขวางของเรา สามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้

infrastructure