ApeosWare Management Suite 2

บริหารเอกสารอย่างชาญฉลาดและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

AWMS

สรุป

ยกระดับการสื่อสารทางธุรกิจด้วยระบบการจัดการเอกสารที่ทรงพลัง

ปัจจุบันธุรกิจจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาความต้องการใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์ และแฟกซ์ รวมทั้งอุปกรณ์มือถือที่
เพิ่มมากขึ้น เมื่อจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้มีเพิ่มมากขึ้นและมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันไป ย่อมทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น การบริหารจัดการ ปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น การพิมพ์งานล่าช้า และชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วย ApeosWare Management Suite 2 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการแบบองค์รวม
ทั้งการใช้งานเครื่อง การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ การพิมพ์งานเอกสาร รวมถึงบันทึกผลการใช้งานเครื่อง และการจัดส่งเอกสาร

ด้วยเวอร์ชันใหม่ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ช่วยในการบริหารจัดการเอกสารได้ใน
วงกว้าง รวมทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้อย่างเหนือชั้น

 

ข้อดี

ช่วยลดและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเอกสาร เช่น ภาระในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล ค่าใช้จ่าย และความล่าช้าในการดำเนินงาน

ใช้งานง่าย

วิวัฒนาการใหม่ของการออกแบบหน้าจอที่ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าและควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือ ทำให้สามารถใช้งานได้ทันที
รูปแบบหน้าจอการใช้งานใหม่ที่ดูข้อมูลและใช้งานง่ายขึ้น ช่วยให้การทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น ลดภาระขั้นตอนที่ยุ่งยาก
 • UI รูปแบบใหม่ ใช้งานง่าย (หน้าจอผู้ดูแล /แผงหน้าจอควบคุม/อุปกรณ์มือถือ)
 • ติดตั้งและกำหนดค่าได้ง่าย
 • สร้างรายงานผลการใช้
 • แสดงสถานภาพการใช้งานเครื่องของผู้ใช้

บริหารจัดการ

ช่วยควบคุมการใช้งานครบวงจรตั้งแต่ผลิต ส่งข้อมูล เก็บบันทึก ไปจนถึงการทำลายเอกสาร
ApeosWare Management Suite 2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการควบคุมเครื่องให้กับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน สามารถจัดรวมหลายๆ เครื่องให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อควบคุมการลงทะเบียนและตั้งค่าได้จากศูนย์กลางพร้อมกัน ทั้งยัง ช่วยกำหนดโปรไฟล์ของผู้ใช้งานเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม
 • ควบคุมเครื่อง
 • ควบคุมผู้ใช้
 • ควบคุมการพิมพ์
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย

เชื่อมโยง

ปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
สภาพแวดล้อมธุรกิจในปัจจุบัน ลูกค้าใช้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมัลติฟังก์ชัน คอมพิวเตอร์ ระบบการทำงาน และระบบคลาวด์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ApeosWare Management Suite 2 สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของลูกค้าเข้าด้วยกัน ช่วยให้การไหลผ่านเข้าออกของข้อมูลเอกสารดำเนินไปได้สะดวก รวดเร็ว ไร้รอยต่อ
 • เชื่อมโยงกับบริการจัดการเอกสาร
 • กระจายเอกสารตามระบบเวิร์กโฟลว์

ปรับให้เหมาะสม

ปรับฟังก์ชันให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของลูกค้า
ฟังก์ชันการใช้งานและปริมาณข้อมูลที่ใช้อาจแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย ApeosWare Management Suite 2 มีผลิตภัณฑ์ 2 รุ่นคือ Entry Edition และ Enterprise Edition ให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ
 • มีให้เลือกทั้งแบบ Entry Edition และ Enterprise Edition
 • โครงสร้างของระบบที่ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการด้าน IT

เวอร์ชันใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

 

ทดลองใช้งานได้ฟรี

รุ่นทดลองสามารถใช้งานได้ 60 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เชิญทดลองสัมผัสความสะดวกสบายของการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้ด้วยตนเอง

แผงหน้าจอรูปแบบใหม่ / ดูง่าย-ใช้งานง่าย

การอ่านคู่มือและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ

"หน้าจอการใช้งานของผู้ดูแล" สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการใช้งานได้ทันที

ผู้ดูแลระบบสามารถทำการกำหนดค่าและใช้งานผ่านแผงหน้าจอควบคุมได้อย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องอาศัยคู่มือ ช่วยลดเวลาและแรงงานในการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของ ApeosWare Management Suite 2

  หน้าจอเมนู

  เว็บไซต์ของผู้ดูแล

ต้องการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างง่ายๆด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

แสดงหน้าจอเมนูบนแผงควบคุม

หน้าจอเมนูของ ApeosWare Management Suite 2 แสดงอยู่บนแผงควบคุม ทำให้สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังเชื่อมโยงเข้ากับบริการหลักของเครื่องและระบบภายนอกอย่าง DocuShare หรือ Sharepoint ได้ด้วยวิธีใช้งานที่เหมือนกับเมนูต่างๆ ของเครื่อง

 

  แผงควบคุม

 

ต้องการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ใช้งานได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือ

มีแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์มือถือ สามารถนำข้อมูลเครื่อง ข้อมูลผู้ใช้ และการตั้งค่า
ที่กำหนดไว้ใน ApeosWare Management Suite 2 มาใช้งานกับอุปกรณ์มือถือเพื่อพิมพ์หรือสแกนเอกสารโดยตรงได้ทันทีผ่านหน้าจอ UI รวมทั้งสั่งพิมพ์หรือสแกนเอกสารโดยใช้ QR code* ได้สะดวก รวดเร็ว

 • "QR Code" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท DENSO WAVE INCORPORATED ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

  หน้าจอ UI บนอุปกรณ์มือถือ

ติดตั้งและกำหนดค่าได้สะดวก / ขั้นตอนการตั้งค่าที่ง่าย

รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการติดตั้ง เนื่องจากไม่มีบุคลากรด้าน IT ในบริษัท

หน้าจอการตั้งค่าจะแนะนำขั้นตอนต่างๆให้กับผู้ใช้งานที่ยังไม่คุ้นเคย

ApeosWare Management Suite 2 มีฟังก์ชันการตั้งค่าที่จะช่วยให้คำแนะนำในการตั้งค่าต่างๆ แก่ผู้ใช้ผ่านทางหน้าจอโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จึงสามารถทำการติดตั้งและกำหนดค่าได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย

  หน้าจอต้อนรับ

  หน้าจอการตั้งค่าที่ใช้งานง่าย

แสดงสถานภาพการใช้งานเครื่อง / มองเห็นได้จากแผงควบคุม

ผู้ใช้สามารถมองเห็นสถานะค่าใช้จ่ายได้ตลอด

แสดงสถานภาพการใช้งานเครื่องของผู้ใช้บนแผงควบคุมขณะล็อกอิน

แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ใช้
ดูส่วนต่างของจำนวนที่ได้ใช้ไปแล้วกับจำนวนโควตาที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ เช่น การพิมพ์สี การพิมพ์ 2 ด้าน การพิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว ทั้งยังสามารถกำหนดค่าให้ไม่ต้องแสดงข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ไม่มีปัญหาหรือยังใช้งานไม่เกินโควตาอีกด้วย ช่วยลดภาระของผู้ดูแลระบบและเพิ่มการรับรู้ด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้

 

สร้างรายงานบันทึกผลการใช้ / มองเห็นรายงานสถานะการใช้งานเครื่อง

ต้องการทราบสถานะการใช้งานเครื่อง เพื่อจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในระดับที่กำหนด

สร้างรายงานที่แตกต่างกันได้มากกว่า 30 ประเภท

สามารถสร้างรายงานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้หลากหลายโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมมา เช่น ผู้ใช้งาน ปริมาณเอกสารที่ผลิต ขนาดกระดาษ และเวลาที่ใช้งาน ApeosWare Management Suite 2 ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันรายงานที่ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถสร้างรายงานได้หลากหลายรูปแบบจาก 5 กลุ่มประเภท

  หน้าจอสำหรับสร้างรายงานบนเว็บ

  รายงานสรุปผลปริมาณการใช้โดยรวม

  รายงานค่าบริการจากการใช้อุปกรณ์รายบุคคล

  รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า

 

  รายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

 
คุณสมบัติหลัก
 • รายงานรวมผลการใช้บนหน้าจอเว็บ
 • ตั้งค่าตามต้องการ
 • ผลิตเอกสารประเภทต่างๆ (Web/PDF/เอกสาร Office)
 • ตั้งค่ารายงานโดยอัตโนมัติ (ส่งอีเมล/เก็บบันทึกในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน)

ควบคุมเครื่อง / ลดความยุ่งยากในการตั้งค่าด้วยการแบ่งกลุ่มอุปกรณ์

จำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้ดูแลระบบต้องมีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

จัดระเบียบข้อมูลการตั้งค่า

สามารถสร้างกลุ่มอุปกรณ์ แล้วลงทะเบียนเครื่องเข้าไปในกลุ่ม ทำให้ผู้ดูแลระบบควบคุมข้อมูลได้จากที่เดียวทั้งยังตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในระบบได้พร้อมกันหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

 

แจ้งเตือนสถานะเครื่องผ่านทางอีเมล

ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ แล้วรายงานผลทางอีเมล ทำให้สามารถควบคุมปัญหา เช่น กระดาษหมด กระดาษติดได้ทันเหตุการณ์

ตั้งค่าแผงหน้าจอควบคุมได้พร้อมกันทีเดียว

สามารถลงทะเบียนปุ่มที่อยู่บนแผงควบคุมเครื่องจากเซิร์ฟเวอร์ได้พร้อมกัน ช่วยย่นระยะเวลาในการติดตั้ง

คุณสมบัติหลัก
 • ควบคุมอุปกรณ์และกลุ่มอุปกรณ์
 • ลงทะเบียนเครื่องโดยอัตโนมัติ
 • แสดงผลข้อมูลอุปกรณ์
 • ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้/ตั้งค่ารวม
 • แสดงสถานะของเครื่องและข้อมูลมิเตอร์
 • ตั้งค่าการแจ้งเตือนสถานะของเครื่อง
 • แสดงรวมผลการใช้งานเครื่อง

ควบคุมผู้ใช้งาน / ควบคุมการใช้งานโดยแบ่งตามแผนกหรือตามตำแหน่งงานได้พร้อมกัน สะดวกและปลอดภัย

กังวลเรื่องความปลอดภัย เมื่อมีผู้ใช้งานเครื่องเป็นจำนวนมาก

เพิ่มการรักษาความปลอดภัยด้วยการระบุตัวตนผู้ใช้

ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานขณะเข้าสู่ระบบ สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ใช้งานเครื่อง

เพิ่มข้อจำกัดในการเข้าใช้ฟังก์ชันต่างๆ ให้มากขึ้นได้

จำกัดฟังก์ชันและการใช้งานสีสำหรับผู้ใช้แต่ละราย หรือกำหนดการใช้งานตามแผนก-ตำแหน่งงานได้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดค่า TCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งานได้ง่าย

สามารถถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้จาก LDAP, เซิร์ฟเวอร์ SQL, Active Directory และไฟล์ CSV ได้ ช่วยให้ลงบันทึกและบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ*

 • สามารถลงทะเบียน ID การ์ดของผู้ใช้จากแผงควบคุมอุปกรณ์หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
คุณสมบัติหลัก
 • ควบคุมผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้งาน
 • ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้
 • เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบจากภายนอก (โดเมน)
 • โหลดข้อมูลผู้ใช้
 • โหลดรายชื่อผู้ใช้*
 • ตั้งค่าฟังก์ชันการระบุตัวตนผู้ใช้
 • ลงทะเบียน ID การ์ดผู้ใช้ด้วยตนเอง
 • การเชื่อมโยง FUJIFILM BI Direct
 • ฟังก์ชันควบคุมค่าใช้จ่าย (Cost Recovery) เป็นรายการเสริมสำหรับ Entry Edition

ควบคุมการพิมพ์ / จัดระเบียบกฎเกณฑ์การใช้งานต่างๆ เพื่อผลิตเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องคำนึงถึงความตระหนักของผู้ใช้งาน

ลดความสูญเปล่าด้วย "กฎการพิมพ์"

สามารถตั้งกฎการพิมพ์ต่างๆ เช่น "พิมพ์งานปริมาณมากแบบ 2 ด้านอย่างรวดเร็ว" "พิมพ์อีเมลแบบขาวดำ" ได้ เพื่อลดความสิ้นเปลืองในการพิมพ์ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความตระหนักของผู้ใช้

 

ไม่สามารถพิมพ์งานด่วนได้ เนื่องจากเครื่องกำลังใช้งานอยู่

พิมพ์แบบ On Demand ได้อย่างรวดเร็ว*

สามารถพิมพ์งานแบบ "Print On Demand" จากเครื่องใดก็ได้ภายหลังการระบุตัวตนผู้ใช้ โดยงานพิมพ์จะถูกเก็บบันทึกไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวก่อน ทำให้สามารถตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์จริงได้

 • Print On Demand มาพร้อมกับรุ่น Enterprise Edition แต่เป็นอุปกรณ์เสริมของรุ่น Entry Edition

  สามารถอัพโหลดและพิมพ์ไฟล์งานจาก Web UI ของเซิร์ฟเวอร์ได้

จำกัดการผลิตเอกสารของแขกผู้มาเยือนได้

ในสถานที่ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก อย่างเช่น ห้องสมุด ฟังก์ชัน "Guest Printing*" จะอนุญาตให้ผลิตเอกสารได้หลังจากที่ได้ชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น

 • Guest Printing มาพร้อมกับรุ่น Enterprise Edition แต่เป็นอุปกรณ์เสริมของรุ่น Entry Edition
คุณสมบัติหลัก
 • ควบคุมเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
 • พิมพ์โดยตรง
 • พิมพ์แบบ On Demand*
 • Guest Printing*
 • เข้าถึงโปรโตคอลและกฎการพิมพ์
 • แจ้งเตือนเหตุการณ์
 • เปลี่ยนคุณลักษณะของงานพิมพ์
 • รายการเสริมสำหรับ Entry Edition

มอบสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ / รับ-ส่งข้อมูลเอกสารได้จากอุปกรณ์มือถือ

 

ใช้งานได้อย่างปลอดภัย*

สามารถใช้ ApeosWare Management Suite 2 ใน การจัดการเอกสารผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ จากทุกที่ทุกเวลา

 • รายการเสริมสำหรับ Entry Edition

ผลิตเอกสารจากเว็บหรืออีเมล*

สามารถอัพโหลดและพิมพ์ไฟล์เอกสารผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รวมทั้งพิมพ์เนื้อหาอีเมลหรือไฟล์แนบได้ รองรับเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น Word และ PPT พิมพ์งานได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมการพิมพ์

 • รายการเสริมสำหรับ Entry Edition

รองรับการพิมพ์เอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต*

สามารถพิมพ์เอกสารแม้ในขณะเดินทางได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Mobile Server ที่แยกออกจากกัน

 • รายการเสริมสำหรับ Entry Edition
 • หมายเหตุ: จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม หากมีผู้ใช้งานมากกว่า 11 คน
คุณสมบัติหลัก
 • ส่งงานพิมพ์
 • สั่งพิมพ์งานแบบ On Demand*1
 • สแกนเนอร์ (ส่งอีเมล)
 • เชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือเข้ากับเครื่อง
 • เชื่อมโยงกับบริการจัดการเอกสาร*2
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย*1
 • *1: รายการเสริมสำหรับ Entry Edition
 • *2: DocuShare, OneDrive, Microsoft SharePoint Server, Salesforce®, Microsoft SharePoint Online เป็นรายการเสริมที่รองรับ

ควบคุมค่าใช้จ่าย / จัดสรรค่าใช้จ่ายในการพิมพ์โดยแยกตามงาน-โปรเจคได้

ต้องการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ลงใน ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า แต่ไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายของแต่ละงานได้

จัดสรรค่าใช้จ่ายของแต่ละงาน*

เพียงลงทะเบียนชื่อของแต่ละงานไว้ล่วงหน้าคุณก็สามารแยกค่าใช้จ่ายตามงานหรือโปรเจคได้ แม้จะมีการดำเนินการหลายๆ งานในเวลาเดียวกัน เช่น ในสำนักงานด้านกฎหมาย สตูดิโอด้านสถาปัตยกรรม

 • รายการเสริมสำหรับ Entry Edition

 

ต้องการควบคุมดูแลงบประมาณสำหรับการผลิตเอกสารทั้งหมด

ควบคุมโดยกำหนด "งบ"*

กำหนดงบหรือโควตาสำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละรายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มียอดคงเหลือที่ใช้ไม่หมดก็สามารถนำไปทบให้กับยอดของเดือนถัดไป หรือโอนยอดให้ผู้ใช้รายอื่นที่มีงบไม่เพียงพอได้ เพื่อการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

 • รายการเสริมสำหรับ Entry Edition

 

คุณสมบัติหลัก
 • ควบคุมผู้ใช้
 • สร้างระบบค่าใช้จ่าย
 • กำหนดตารางการเติมเงิน/เพิ่มโควตาได้
 • รายงานผลรวมการใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย

เชื่อมโยงวิธีการสแกนเข้ากับการจัดการเอกสาร / เชื่อมโยงอุปกรณ์ให้เข้ากับระบบได้อย่างไร้รอยต่อ

สามารถกำหนดรูปแบบการทำงานหรือ ปลายทางเอกสารการจัดส่งสแกนได้หรือไม่

ล็อกอินได้ง่ายด้วยระบบการใช้งานที่เป็นหนึ่งเดียว

ใช้งานได้ง่ายด้วยหน้าจอควบคุมที่เป็นหนึ่งเดียว แม้จะใช้บริการระบบการจัดการเอกสารที่หลากหลาย หากลงทะเบียน ID ผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าระบบอีกเมื่อเข้าใช้บริการอื่นๆ

ตั้งค่าจากแผงหน้าจอควบคุมได้ง่าย

สามารถนำเอกสารที่สแกนไปใช้งานได้ง่าย โดยส่งแนบ ไปกับอีเมล หรือเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันในเครือข่าย

 

ใช้งานเอกสารที่อยู่ในระบบคลาวด์ได้*

สามารถใช้งานเอกสารที่เก็บบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ได้จากแผงหน้าจอควบคุมเครื่อง

 • รองรับการใช้งาน SMB, FTP และ Email ส่วน DocuShare, OneDrive, Microsoft SharePoint Server, Salesforce®, Microsoft SharePoint Online เป็นรายการเสริมที่รองรับ
คุณสมบัติหลัก
 • ประมวลภาพ
 • ตั้งค่าการสแกน
 • ส่งอีเมลของเอกสารที่สแกน
 • เชื่อมโยงกับบริการจัดการเอกสาร
 • พิมพ์เอกสารที่เก็บบันทึกไว้
 • แจ้งเตือนทางอีเมล
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย*
 • รายการเสริมสำหรับ Entry Edition

กระจายเอกสารตามขั้นตอน* / เชื่อมโยงกับขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีเอกสารแทรก

 • อุปกรณ์เสริม

เอกสารแฟกซ์ที่เข้ามาในแต่ละวัน
ทั้งยังเอกสารสแกน
เป็นเรื่องยากที่จะจัดการเอกสารปริมาณมากด้วยตนเอง

ตั้งค่าโฟลว์การทำงานแบบมาตรฐานไว้ล่วงหน้าได้

สามารถตั้งกฎเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ระบบดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ เช่น การประมวลผล จัดส่ง พิมพ์ หรือเก็บบันทึกไว้ภายหลังจากที่ได้รับเอกสารแฟกซ์หรือการสแกนเอกสาร

 

ใช้ระบบ OCR เพื่อตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก

แปลงไฟล์และประมวลผลด้วย OCR ในการสแกนเพื่อดึงเฉพาะข้อความออกมาโดยอัตโนมัติและตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากไฟล์สแกน รวมถึงจัดเรียงที่อยู่ตามตัวอักษรให้เป็นค่ามาตรฐาน

คุณสมบัติหลัก
 • สแกนเอกสาร
 • สร้างข้อมูล (ชื่อเอกสาร, อ่าน QR code*, จับคู่ตามคุณสมบัติ, วิเคราะห์รูปแบบ* และอื่นๆ)
 • กระจายเอกสาร (เงื่อนไขการส่ง, ส่งหลายไฟล์, ส่งผลการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ* และอื่นๆ)
 • แจ้งเตือนข้อผิดพลาด
 • อุปกรณ์เสริม

สามารถใช้ได้ทั้งรุ่น Entry Edition และ Enterprise Edition / ปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า

เลือกการติดตั้งได้ 2 ประเภท

ApeosWare Management Suite 2 มี 2 ประเภท คือรุ่น "Entry Edition" ที่ใช้งานได้ง่าย และรุ่น "Enterprise Edition" ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการพิมพ์แบบ On Demand และการควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้เหมาะสม กับวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้

สามารถควบคุมปริมาณข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ได้

สามารถควบคุมปริมาณข้อมูลในระบบให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ได้ทั้งรุ่น Entry Edition และ Enterprise Edition

Entry Edition Enterprise Edition
ฟังชั่นก์พื้นฐานสามารถควบคุมเครื่อง ผู้ใช้และบันทึกผลการใช้เครื่องได้ทั้งหมด สามารถใช้โครงสร้างแบบสำรองหรือแยกจากกัน โดยที่คุณสมบัติพื้นฐานคือ การพิมพ์แบบ On Demand และการควบคุมค่าใช้จ่าย

โครงสร้างแบบสำรอง

โครงสร้างแบบแยกจากกัน

มีค่าบริการสำหรับสแกนเอกสารและเชื่อมต่อ*1

พิมพ์แบบ On Demand*1

พิมพ์แบบ On Demand

ควบคุมค่าใช้จ่าย*1

ควบคุมค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ Flow Management*1

สิทธิ์การใช้งานเครื่อง*1

การเชื่อมโยง FUJIFILM BI Direct

สแกนเอกสารขั้นพื้นฐานและเชื่อมต่อ

สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์มือถือ*2

คุณสมบัติการพิมพ์ขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติควบคุมผลการใช้เครื่อง

คุณสมบัติควบคุมผู้ใช้งาน

คุณสมบัติควบคุมเครื่อง

 • *1: อุปกรณ์เสริม
 • *2: จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม หากมีผู้ใช้งานมากกว่า 11 คน

โครงสร้างของระบบที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการด้าน IT / ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของลูกค้า

รองรับโครงสร้างแบบ "All-in-one" "สำรอง" "แยกจากกัน"

สามารถกำหนดโครงสร้างของระบบ ApeosWare Management Suite 2 ให้ตอบสนองต่อความต้องการด้าน IT ของลูกค้าได้ ฟังก์ชันระดับสูงแบบ All-in-one ที่รวมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียว ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตเอกสารได้และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้รุ่น Enterprise Edition ยังรองรับโครงสร้างแบบสำรองและแบบแยกจากกันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานแบบขั้นสูงได้อีกด้วย

 

 • เฉพาะ Enterprise Edition
โครงสร้างของระบบที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของลูกค้า

ApeosWare Management Suite 2 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เช่น เครื่องมัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ รวมทั้งควบคุมผู้ใช้งาน
ด้วยวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ผลิตเอกสาร รวบรวมบันทึกผลการใช้งานและจัดส่งหรือแจกจ่ายเอกสารในวงกว้าง

 

ApeosWare Management Suite 2 server: คุณสมบัติหลัก
 • ควบคุมเครื่อง
 • ควบคุมผู้ใช้
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย
 • ควบคุมการพิมพ์
 • เชื่อมโยงกับวิธีการสแกน และการจัดการเอกสาร
 • ใช้งานจากอุปกรณ์มือถือ
 • สร้างรายงานบันทึกผลการใช้
 • ควบคุมบันทึกผลการใช้เครื่อง
 • ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์
 • โฟลว์การแจกจ่ายเอกสาร
 • อัพเดตซอฟต์แวร์

สเปค

ApeosWare Management Suite 2 Supported Models-TH

File Size:
192.91 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

แคตตาล็อกสินค้า

ApeosWare Management Suite 2-TH

File Size:
1.5 MB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

สภาพแวดล้อมการดำเนินการ

ApeosWare Management Suite 2 Operating Environment-TH

File Size:
99.91 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

ApeosWare Management Suite 2

ติดต่อทีมขายของเรา

เราช่วยให้คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้ง่าย ระบบเครือข่ายตัวแทนที่กว้างขวางของเราสามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
ApeosWare Management Suite