ApeosWare Management Suite 2

Smart & Powerful Through Document Communication

เว็บไซต์นี้มีผลิตภัณฑ์ของ Fuji Xerox ที่ได้รับอนุญาตจาก Xerox Corporation ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คือ FUJIFILM Business Innovation Corp.

ภาพรวม

ApeosWare Management Suite 2

ช่วยลดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร เช่น ภาระการควบคุม ความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล ค่าใช้จ่าย ความล่าช้าและหยุดชะงัก

มองเห็นภาพรวมการใช้งานได้ง่าย

ด้วยการออกแบบขั้นสูงของซอฟท์แวร์ ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ง่ายในมุมมองของผู้ใช้งาน

บริหารจัดการ

ควบคุมวงจรการผลิต การกระจาย เก็บบันทึกและกำจัดเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมโยง

ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

ปรับให้เหมาะสม


สร้างระบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของลูกค้า

 

คุณสมบัติเด่น

ช่วยลดและแก้ปัญหาด้านเอกสาร เช่น การบริหารจัดการและควบคุมการใช้งาน ความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล ความล่าช้าและปัญหาเครื่องหยุดทำงาน 

ส่งเสริมการสื่อสารทางธุรกิจด้วยขั้นตอนจัดการเอกสารที่ทรงพลัง

ธุรกิจส่วนใหญ่อาจต้องเผชิญกับการเพิ่มจำนวนขึ้นของเครื่องมัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์ และแฟกซ์ รวมถึงความต้องการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ก็เพิ่มมากขึ้น เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มขึ้น แต่วิธีการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นแตกต่างกันย่อมทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การบริหารจัดการที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น การพิมพ์งานที่ล่าช้าและชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ไขได้ด้วย ApeosWare Management Suite 2 ซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการการใช้เครื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งาน สิทธิในการพิมพ์เอกสาร รวมทั้งบันทึกการทำงานของเครื่องต่างๆ การกระจายเอกสาร โดยเวอร์ชั่นใหม่นี้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สามารถจัดการเอกสารได้ในวงกว้างจึงเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

มองเห็นได้

การออกแบบขั้นสูงที่มองเห็นได้ง่ายในมุมมองของผู้ใช้

ผู้ควบคุมระบบสามารถกำหนดค่าและควบคุมการใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคู่มือ ทำให้สามารถใช้งานได้ทันที interface ที่มองเห็นและใช้งานง่าย ช่วยให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น และลดภาระขั้นตอนที่ยุ่งยาก

 • user interface ที่ใช้งานง่าย(Administrator UI /แผงหน้าจอควบคุม/อุปกรณ์มือถือ)
 • ติดตั้งและกำหนดค่าได้สะดวก
 • สร้างรายงานผลการใช้
 • แสดงสถานภาพการใช้งานเครื่องของผู้ใช้

บริหารจัดการ

ควบคุมวงจรการผลิต การกระจาย เก็บบันทึกและกำจัดเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ApeosWare Management Suite 2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการควบคุมเครื่องให้กับผู้ควบคุมระบบและผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถรวมหลายเครื่องให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อควบคุมการลงทะเบียนและกำหนดค่าจากศูนย์กลาง รวมทั้งใช้โปรไฟล์ของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อการควบคุมในระบบเดียวกันได้

 • ควบคุมเครื่อง
 • ควบคุมผู้ใช้
 • ควบคุมการพิมพ์
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย

เชื่อมโยง

ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อมธุรกิจในปัจจุบัน ลูกค้าใช้อุปกรณ์และระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมัลติฟังก์ชั่น คอมพิวเตอร์ ระบบการทำงานและระบบคลาวด์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ApeosWare Management Suite 2 เชื่อมโยงกับอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของลูกค้า ช่วยให้การไหลผ่านเข้าออกของเอกสารดำเนินไปได้สะดวก

 • เชื่อมโยงกับบริการควบคุมเอกสาร
 • กระจายเอกสารภายใต้ระบบการควบคุม

ปรับให้เหมาะสม

สร้างระบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของลูกค้า

ฟังก์ชั่นการใช้งานและปริมาณข้อมูลที่ใช้แตกต่างกันไปตามลูกค้าแต่ละบุคคล ApeosWare Management Suite 2 มีผลิตภัณฑ์ 2 รุ่นคือ Entry Edition และ Enterprise Edition ให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ

 • มีให้เลือกทั้ง Entry Edition และ Enterprise Edition
 • โครงสร้างของระบบที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการด้าน IT

เวอร์ชั่นใหม่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

 • ช่วยจัดสรรค่าใช้จ่ายที่ยุ่งยาก
 • ตั้งกฏเกณฑ์เพื่อลดงานพิมพ์ที่ไม่จำเป็น
 • เก็บบันทึกเอกสารสแกนได้สะดวก
 • พิมพ์เอกสารจากอุปกรณ์มือถือได้ง่าย

ลองใช้รุ่นทดลองของเราก่อน 

ApeosWare Management Suite 2 รุ่นทดลองใช้งานได้ฟรี 60 วัน เชิญทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายได้ด้วยตัวเอง

การออกแบบขั้นสูงที่มองเห็นได้ง่ายในมุมมองของผู้ใช้

interface ที่เข้าใจง่าย / มองเห็นวิธีการดำเนินงานได้สะดวก

การอ่านคู่มือและเรียนรู้ขั้นตอนทำงานเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ควบคุมระบบ

"Administrator UI"สามารถเรียนรู้ ไปพร้อมกับใช้งานได้

ผู้ควบคุมระบบสามารถใช้งานและตั้งค่าได้สะดวกผ่าน interface โดยไม่ต้องอาศัยคู่มือ ช่วยลดเวลาและแรงงานในการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของ ApeosWare Management Suite 2.

ต้องการลดขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์

แสดงหน้าจอเมนูบนแผงควบคุม

สามารถแสดงหน้าจอเมนูของ ApeosWare Management Suite 2 บนแผงควบคุม ทำให้สามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเชื่อมโยงเข้ากับบริการหลักและระบบภายนอก ด้วยวิธีใช้งานที่เหมือนกับเมนูเดิมของเครื่อง


Multifunctional device Control Panel

ต้องการใช้งานอุปกรณ์มือถือได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์!

ใช้งานได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือ

มีแอพพลิเคชั่นที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลเครื่อง สามารถนำข้อมูลเครื่อง ผู้ใช้และการตั้งค่าที่กำหนดไว้ใน ApeosWare Management Suite 2 มาใช้งานกับอุปกรณ์มือถือ เพื่อพิมพ์หรือสแกนเอกสารโดยตรงได้ โดยผ่าน user interface รวมทั้งผลิตหรือสแกนเอกสารโดยใช้ QR code*1 ได้สะดวก


หน้าจอ UI ของอุปกรณ์มือถือ

 • *1"QR Code"เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท DENSO WAVE INCORPORATED ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

ติดตั้งและกำหนดค่าได้สะดวก / มองเห็นขั้นตอนการตั้งค่า

รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการติดตั้ง เนื่องจากไม่มีบุคลากรด้าน IT ในบริษัท

หน้าจอการตั้งค่าจะให้คำแนะนำกับผู้ใช้งานที่ยังไม่คุ้นเคย

Entry Edition มีฟังก์ชั่นการตั้งค่าได้ง่าย ช่วยแนะนำผู้ใช้โดยอัตโนมัติผ่านหน้าจอจนกระทั่งตั้งค่าได้สำเร็จ ผู้ใช้จึงสามารถติดตั้งและกำหนดค่าได้ด้วยตนเอง ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย


Welcome screen


หน้าจอการตั้งค่าที่ใช้งานง่าย

แสดงสถานภาพการใช้งานเครื่อง / มองเห็นจากแผงควบคุม

ต้องการให้ผู้ใช้งานทุกคนตระหนักเรื่องค่าใช้จ่าย

แสดงสถานะและสรุปค่าใช้จ่ายจากการใช้งาน

รวมทั้งแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างปริมาณการใช้จริงกับสถานะและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ เช่น อัตราการพิมพ์เอกสารสี การพิมพ์แบบ duplexing การพิมพ์แบบ N-up ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าไม่ให้แสดงปริมาณการใช้งานกับผู้ใช้เฉพาะบุคคลได้ ซึ่งช่วยในการลดภาระให้กับผู้ดูแลในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความตระหนักต่อผู้ใช้งานในเรื่องค่าใช้จ่ายอีกด้วย . 

สร้างรายงานบันทึกผลการใช้ / มองเห็นรายงานสภาพการใช้เครื่อง

ต้องการทราบสถานะการใช้งานของเครื่อง เพื่อจัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อป้องกันการใช้งานมากเกินควร 

 

สร้างรายงานที่แตกต่างกันได้มากกว่า 30 ประเภท

สามารถสร้างรายงานได้หลายหลายประเภทบนเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้ข้อมูลการใช้งานที่บันทึกไว้ เช่น จำนวนผู้ใช้งานเครื่อง ปริมาณเอกสารที่พิมพ์ออกมา ขนาดของกระดาษ และเวลาที่พิมพ์เอกสาร ApeosWare Management Suite 2 ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ฟังก์ชันนี้ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถแบ่งรายงานได้เป็น 5 ประเภท 


หน้าจอสำหรับสร้างรายงานบนเว็บ


รายงานสรุปผลปริมาณการใช้โดยรวม


รายงานค่าบริการใช้เครื่องของผู้ใช้แต่ละบุคคล


รายงานปริมาณไฟฟ้าที่ใช้


รายงานผลวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติหลัก

 • รายงานรวมผลการใช้บนหน้าจอเว็บ
 • ตั้งค่าตามต้องการ
 • ผลิตเอกสารประเภทต่างๆ (Web/PDF/เอกสาร Office)
 • ตั้งค่ารายงานโดยอัตโนมัติ (ส่งอีเมล/เก็บบันทึกในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน)

ควบคุมวงจรการผลิต การกระจาย เก็บบันทึกและกำจัดเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการเครื่อง / ลดภาระในการตั้งค่าให้กับกลุ่มผู้ใช้งาน 

เมื่อจำนวนเครื่องเพิ่มขึ้นผู้ดูแลระบบงานพิมพ์ก็มีภาระเพิ่มขึ้นตาม 

 

บริหารจัดการข้อมูล

สามารถลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ตามกลุ่มผู้ใช้งาน จึงสามารถบริหารจัดการได้จากจุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าการใช้เครื่องพิมพ์หลายๆ เครื่องพร้อมกันในครั้งเดียว วิธีนี้ทำให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย 

รายงานสถานะของเครื่องทางอีเมล

ตรวจสอบสถานะของเครื่อง แล้วรายงานผลทางอีเมล ทำให้สามารถควบคุมปัญหา อย่างเช่น กระดาษหมด กระดาษติดขัดได้ทันต่อเวลา

ตั้งค่าแผงหน้าจอควบคุมได้พร้อมกันทีเดียว

สามารถลงทะเบียนปุ่มที่อยู่บนแผงควบคุมเครื่อง จากเซิร์ฟเวอร์ได้พร้อมกัน ช่วยย่นระยะเวลาในการติดตั้ง

คุณสมบัติหลัก

 • ควบคุมอุปกรณ์และกลุ่มอุปกรณ์
 • ลงทะเบียนเครื่องโดยอัตโนมัติ
 • รายงานข้อมูลการใช้เครื่อง 
 • ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้/ตั้งค่าการใช้งานรวมในครั้งเดียว
 • แสดงสถานภาพของเครื่องและข้อมูลของมิเตอร์
 • ตั้งค่าการรายงานสถานะของเครื่อง
 • แสดงรวมผลการใช้งานเครื่อง

บริหารจัดการผู้ใช้ / ควบคุมการใช้งานของทุกแผนก ทุกสาขาอย่างปลอดภัยในการจัดการเพียงครั้งเดียว

กังวลเรื่องความปลอดภัย เมื่อมีผู้ใช้งานเครื่องเป็นจำนวนมาก

เพิ่มการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีตรวจสอบผู้ใช้งาน

ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งาน ขณะเข้าสู่ระบบ สามารถระบุได้ว่าใครเป็นผู้ใช้งานเครื่อง

ตั้งค่าโดยจำกัดสิทธิการใช้งานบางฟังก์ชันและตั้งค่าการใช้งานแบบได้รับเอกสิทธิ์พิเศษ

สามารถตั้งค่าจำกัดการใช้งานเครื่องเป็นรายฟังก์ชัน การพิมพ์เอกสารสีเป็นรายบุคคล แผนกหรือตำแหน่ง ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดค่า TCO ได้ 

ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งานได้ง่าย

สามารถถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้งานจาก LDAP, เซิร์ฟเวอร์ SQL, Active Directory® และไฟล์ CSV ได้ ทำให้ลงบันทึกและบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ*1

คุณสมบัติหลัก

 • ควบคุมผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้งาน
 • ตั้งค่าโปรไฟล์ที่ใช้
 • เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้จากภายนอก(โดเมน)
 • โหลดข้อมูลผู้ใช้
 • โหลดรายชื่อผู้ใช้*2
 • ตั้งค่าฟังก์ชั่นตรวจสอบสิทธิผู้ใช้
 • ลงทะเบียน ID ผู้ใช้งานด้วยตนเอง Self-registration of user card IDs
  • *1สามารถลงทะเบียน ID การ์ดของผู้ใช้จากแผงควบคุมอุปกรณ์หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  • *2ฟังก์ชั่นควบคุมค่าใช้จ่าย (Cost Recovery) เป็นทางเลือกเสริมสำหรับ Entry Edition

ควบคุมการพิมพ์/ กำหนดเกณฑ์การใช้เครื่องให้เกิดประสิทธิภาพ

ต้องการลดค่าใช้จ่ายโดยกระทบผู้ใช้ 

ลดความสิ้นเปลืองด้วย “ตั้งเกณฑ์การพิมพ์”

สามารถตั้งเกณฑ์การพิมพ์ เช่น “พิมพ์งานปริมาณมากแบบ 2 หน้าอย่างรวดเร็ว” “พิมพ์อีเมลโดยกำหนดให้เป็นสีขาวดำ” เพื่อลดความสิ้นเปลือง โดยไม่จำเป็นต้องแนะนำผู้ใช้ 

ไม่สามารถพิมพ์งานด่วนได้ เนื่องจากเครื่องกำลังใช้งานอยู่

พิมพ์แบบ On-Demand ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถพิมพ์งานแบบ "On-Demand Print*1 " จากเครื่องใดก็ได้ภายหลังตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ โดยงานพิมพ์จะถูกเก็บบันทึกไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวก่อน ทำให้คุณสามารถขจัดเอกสารที่ผิดพลาดก่อนพิมพ์จริงได้

สามารถอัพโหลดและพิมพ์ไฟล์งานจาก Web UI ของเซิร์ฟเวอร์ได้

จำกัดการพิมพ์ของลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ

ในสถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น ห้องสมุด ฟังก์ชัน “Guest printing” จะอนุญาตให้พิมพ์เอกสารได้เมื่อชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น 

คุณสมบัติหลัก

 • ควบคุมพริ้นเซิร์ฟเวอร์
 • พิมพ์โดยตรง
 • พิมพ์แบบ On-demand*3
 • Guest printing*3
 • เข้าถึงกฎระเบียนการพิมพ์
 • ขึ้นคำแจ้งเตือน 
 • เปลี่ยนคุณลักษณะของงานพิมพ์
  • *1On-demand print มาพร้อมกับรุ่น Enterprise Edition แต่เป็นอุปกรณ์เสริมของรุ่น Entry Edition
  • *2Guest printing มาพร้อมกับรุ่น Enterprise Edition แต่เป็นอุปกรณ์เสริมของรุ่น Entry Edition
  • *3รายการเสริมสำหรับ Entry Edition

มอบสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ / ควบคุมการพิมพ์เอกสารจากสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต

ใช้งานได้อย่างปลอดภัย*1

สามารถใช้ ApeosWare Management Suite 2ควบคุมการพิมพ์จากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ โดยบันทึกข้อมูลของผู้ใช้และเข้าสู่โปรไฟล์ *รายการเสริมสำหรับ Entry Edition

พิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์หรืออีเมล *1

สามารถอัพโหลดและพิมพ์ไฟล์เอกสารผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ รวมทั้งพิมพ์เนื้อหาของอีเมลแอ็ดเดรสที่กำหนดไว้ หรือพิมพ์ไฟล์ที่แนบมาได้ รองรับเอกสาร Microsoft® Word และ PowerPoint® ทำให้พิมพ์งานได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าพริ้นไดร์ฟเวอร์

รองรับการพิมพ์เอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต*1

สามารถพิมพ์เอกสารในขณะเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ Mobile Server ที่แยกออกจากกัน

Main feature

 • ส่งงานพิมพ์
 • สั่งพิมพ์งานแบบ on-demand*1
 • สแกนเนอร์ (ส่งอีเมล)
 • เชื่อมโยงอุปกรณ์มือถือเข้ากับเครื่อง
 • เชื่อมโยงกับบริการควบคุมเอกสาร*2
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย*1
  • หมายเหตุจำเป็นต้องซื้อใบอนุญาติเพิ่มเติม หากมีผู้ใช้งานมากกว่า 11 คน
  • *1รายการเสริมสำหรับ Entry Edition
  • *2DocuShare, Microsoft® SharePoint® Server, Salesforce®, RightFax และ Intelledox Infiniti เป็นทางเลือกเสริม

ควบคุมค่าใช้จ่าย / รวมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ของแต่ละงาน

ต้องการรวมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ลงในใบแจ้งหนี้ของลูกค้าด้วยแต่ไม่มีวิธีจัดสรรค่าใช้จ่ายของแต่ละงาน

จัดสรรค่าใช้จ่ายของแต่ละงาน

สามารถแทนที่ผลรวมการใช้งาน หากลงทะเบียนชื่อแต่ละหัวข้อไว้ล่วงหน้า แม้จะดำเนินงานหลายหัวข้อในเวลาเดียวกัน อย่างเช่น ที่สำนักงานด้านกฎหมาย สตูดิโอด้านสถาปัตยกรรม

ต้องการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการผลิตเอกสารทั้งหมด

 
 
 
 

 

ควบคุมโดยกำหนด "งบดุล"

สามารถกำหนดงบดุลของแต่ละรายชื่อเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ในกรณีที่ยอดคงเหลือมากกว่า สามารถนำไปเพิ่มยอดให้กับเดือนหน้าหรือรายชื่ออื่นที่ไม่เพียงพอ เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติหลัก

 • ควบคุมรายชื่อ
 • สร้างระบบค่าใช้จ่าย
 • กำหนดตารางเสริม
 • รายงานผลรวมการใช้งานของแต่ละรายชื่อ
หมายเหตุ รายการเสริมสำหรับ Entry Edition

ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

เชื่อมโยงกับวิธีการสแกนและบริการควบคุมเอกสาร / มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมโยงเครื่องให้เข้ากับระบบ

สามารถกำหนดวิธีดำเนินงานหรือปลายทางเอกสารสแกนได้หรือไม่.

ล็อกอินได้ง่ายด้วยระบบการใช้งานที่เป็นหนึ่งเดียว

ใช้งานได้ง่ายด้วยหน้าจอควบคุมที่เป็นหนึ่งเดียว แม้จะใช้บริการควบคุมเอกสารแตกต่างกัน หากลงทะเบียน ID ผู้ใช้และพาสเวอร์ดไว้ล่วงหน้า เวลาเข้าสู่ระบบไม่จำเป็นต้องใส่ทุกครั้ง

ตั้งค่าจากแผงหน้าจอควบคุมได้ง่าย

สามารถนำเอกสารที่สแกนไปใช้งานได้ง่าย โดยส่งแนบไปกับอีเมลหรือเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกันทางเน็ตเวอร์ค

สามารถใช้งานเอกสารที่อยู่ในระบบคลาวด์ได้

เช่น ผลิตเอกสารที่เก็บบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ได้จากแผงหน้าจอควบคุมเครื่อง

คุณสมบัติหลัก

 • ประมวลภาพ
 • ตั้งค่าการสแกน
 • ส่งอีเมลของเอกสารที่สแกนไว้
 • เชื่อมโยงกับบริการควบคุมเอกสาร
 • พิมพ์เอกสารที่เก็บบันทึกไว้
 • แจ้งทางอีเมล
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย*1
  • หมายเหตุรองรับการใช้งาน SMB, FTP และ Email, Google DriveTM ส่วน DocuShare, Microsoft® SharePoint® Server, Salesforce®, RightFax และ Intelledox Infiniti เป็นทางเลือกเสริม
  • *1อุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น Entry Edition

กระจายเอกสารตามขั้นตอน (อุปกรณ์เสริม) / เชื่อมโยงกับขั้นตอนต่อไปได้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีเอกสารแทรก

เอกสารแฟกซ์ที่ได้รับในแต่ละวัน
และเอกสารสแกน
จัดการเอกสารปริมาณมากด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่ยากลำบาก

ตั้งค่าการดำเนินงานแบบมาตรฐานไว้ล่วงหน้า

สามารถตั้งกฎเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติ เช่น สามารถประมวลผล กระจายเอกสารหรือเก็บบันทึกไว้ภายหลังจากที่ได้รับเอกสารแฟกซ์หรือสแกนเอกสารได้

สามารถขจัด OCR และเสียงดังรบกวนได้

สามารถเปลี่ยนรูปแบบไฟล์, ขั้นตอน OCR ที่มาพร้อมกับขั้นตอนสแกนเอกสารได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนดำเนินงานในระดับสูงที่ใช้ OCR เรียกข้อความออกมา แล้วนำที่อยู่สำหรับใช้ส่งเอกสารมาจัดเรียงลำดับตามตัวอักษรให้เป็นค่ามาตรฐานได้

คุณสมบัติหลัก

 • สแกนเอกสาร
 • สร้างข้อมูล (ชื่อเอกสาร,อ่าน QR code*1 , จับคู่ตามคุณสมบัติ, วิเคราะห์รูปแบบ*1 และอื่นๆ)
 • กระจายเอกสาร (เงื่อนไขการส่ง, ส่งหลายไฟล์, ผลิตเอกสารผลการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ*1 และอื่นๆ)
 • แจ้งข้อผิดพลาด
 • *1อุปกรณ์เสริม

สร้างระบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของลูกค้า

สามารถใช้ได้ทั้งรุ่น Entry Edition และ Enterprise Edition / ปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของลูกค้า

เลือกการติดตั้งได้ 2 ประเภท

ApeosWare Management Suite 2 มี 2 ประเภท คือรุ่น "Entry Edition" ที่ใช้งานได้ง่าย และรุ่น "Enterprise Edition" ที่มาพร้อมกับฟังก์ขั่นการพิมพ์แบบ on-demand และการควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้

สามารถควบคุมปริมาณข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ได้

สามารถควบคุมปริมาณข้อมูลในระบบให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ได้ทั้งรุ่น Entry Edition และ Enterprise Edition

Entry Edition  Enterprise Edition
ฟังชั่นก์พื้นฐานสามารถควบคุมเครื่อง ผู้ใช้และบันทึกผลการใช้เครื่องได้ทั้งหมด  สามารถใช้โครงสร้างแบบสำรองหรือแยกจากกัน โดยที่คุณสมบัติพื้นฐานคือ การพิมพ์แบบ On-demand และการควบคุมค่าใช้จ่าย
มีค่าบริการสำหรับสแกนเอกสารและเชื่อมต่อ*1  โครงสร้างแบบสำรอง/แบบแยกจากกัน*1
 พิมพ์แบบ On-Demand*1  มีค่าบริการสำหรับสแกนเอกสารและเชื่อมต่อ*1
ควบคุมค่าใช้จ่าย*1  พิมพ์แบบ On-Demand
   ควบคุมค่าใช้จ่าย
 คุณสมบัติที่ควบคุมขั้นตอนทำงาน*1
 คุณสมบัติควบคุมเครื่อง *1
 สแกนเอกสารขั้นพื้นฐานและเชื่อมต่อ
 ใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์มือถือ*2
 คุณสมบัติการพิมพ์ขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติควบคุมผลการใช้เครื่อง
คุณสมบัติควบคุมผู้ใช้งาน
 คุณสมบัติควบคุมเครื่อง
  • *1อุปกรณ์เสริม
  • *2จำเป็นต้องซื้อใบอนุญาติเพิ่มเติม หากมีผู้ใช้งานมากกว่า 11 คน

โครงสร้างของระบบที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความต้องการด้าน IT / ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของลูกค้า

รองรับโครงสร้างแบบ "All-in-one*1 " "สำรอง*2 " "แยกจากกัน*2 "

สามารถกำหนดโครงสร้างของระบบ ApeosWare Management Suite 2 ให้ตอบสนองต่อความต้องการด้าน IT ของลูกค้าได้ ฟังก์ชั่นระดับสูงแบบ All-in-one จะรวมกันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียว ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารลงได้ นอกจากนี้รุ่น Enterprise Edition ยังรองรับโครงสร้างแบบสำรองและแบบแยกจากกันเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานแบบขั้นสูงได้อีกด้วย

โครงสร้างของระบบที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของลูกค้า!

ApeosWare Management Suite 2 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เช่น เครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ รวมทั้งควบคุมผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้ ผลิตเอกสาร รวบรวมบันทึกผลการใช้และกระจายเอกสารในวงกว้าง

ApeosWare Management Suite 2 server : คุณสมบัติหลัก

 • ควบคุมเครื่อง
 • ควบคุมผู้ใช้
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย
 • ควบคุมการพิมพ์
 • เชื่อมโยงกับวิธีการสแกนและบริการควบคุมเอกสาร
 • ใช้งานอุปกรณ์มือถือ
 • สร้างรายงานบันทึกผลการใช้
 • ควบคุมบันทึกผลการใช้เครื่อง
 • ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์
 • กระจายเอกสารในขั้นตอนทำงาน
 • อัพเดทซอฟต์แวร์
  • *1Entry Edition หรือ Enterprise Edition
  • *2เฉพาะ Enterprise Edition

สเปกและฟังก์ชั่น

ApeosWare Management Suite 2 Operating Environment-th

File Size:
106.38 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

ApeosWare Management Suite 2 Supported Models

File Size:
213.21 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

ApeosWare Management Suite 2 Brochure TH-TH

File Size:
1.35 MB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

ApeosWare Management Suite 2

ติดต่อทีมขายของเรา

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้โดยง่าย ด้วยระบบเครือข่ายของตัวแทนที่กว้างขวางของเรา สามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้

ApeosWare Management Suite