Print Utility for Android

ซอฟต์แวร์สำหรับพิมพ์หรือสแกนเอกสารในอุปกรณ์มือถือที่ใช้ระบบ Android™

index_main

เว็บไซต์นี้มีผลิตภัณฑ์ของ Fuji Xerox ที่ได้รับอนุญาตจาก Xerox Corporation ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คือ FUJIFILM Business Innovation Corp.

สรุป

Print Utility for Android คืออะไร

Print Utility for Android คือแอพพลิเคชั่นสำหรับพิมพ์/สแกนเอกสาร ด้วยอุปกรณ์ AndroidTM โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์/เครื่อง MFD และซอฟต์แวร์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ สามารถลดค่าTCO และป้องกันการไม่มารับเอกสารที่สั่งพิมพ์ได้ โดยกำหนดให้พิมพ์แบบ N-Up, พิมพ์แบบ 2 ด้านหน้า-หลัง และตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งาน

ข้อดี

คุณสมบัติเฉพาะของ Print Utility for Android

 

คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์/เครื่อง MFP ในการพิมพ์เว็บเพจและรูปถ่ายที่เก็บบันทึกไว้ หรือรูปถ่ายจากกล้อง ผ่านอุปกรณ์ AndroidTM ซึ่งเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สายได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์งานจากแอพพลิเคชั่นที่ใช้บนอุปกรณ์ AndroidTM ได้ *1
นอกจากนี้ยังอัพโหลดเอกสารที่สแกนเข้าสู่อุปกรณ์ AndroidTM ได้ (หากองค์ประกอบของเครื่องพิมพ์/เครื่อง MFD ไม่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใส่ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์/เครื่อง MFD นั้นลงในอุปกรณ์ AndroidTM เพื่อพิมพ์และสแกนเอกสารได้)

 พิมพ์โดยผ่านการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย

 พิมพ์โดยผ่านการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย

 

เครื่องรุ่นที่รองรับ Wi-Fi Direct® สามารถพิมพ์หรือสแกนเอกสารได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ


พิมพ์โดยตรง ไม่ผ่านการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย
พิมพ์โดยตรง ไม่ผ่านการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย

หมายเหตุ: สามารถดูชนิดอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชั่นสแกนได้ที่หน้า ชนิดของอุปกรณ์
หมายเหตุ: กรุณาพิมพ์เอกสารในสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อเข้ากับ LAN ไร้สาย
*1: AndroidTM 4.4 ขึ้นไปเชื่อมต่อกับ NFC

 

คุณสามารถพิมพ์หรือสแกนเอกสารได้เพียงแค่แตะอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณบน NFC*1 tag (icon mark) ในแผงหน้าจอควบคุม ทำให้สามารถพิมพ์เอกสารได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเครื่องผลิตเอกสาร


เชื่อมต่อกับ NFC

หมายเหตุ: สำหรับบางรุ่นเท่านั้น 
*1: Near Field Communication (การสื่อสารแบบระยะใกล้)

 

Cloud Service Hub

 

บริการ "Cloud Service Hub" ทำให้คุณสามารถพิมพ์ สแกนและค้นหาเอกสารได้โดยตรงจากบริการคลาวด์หลายระบบ รวมทั้งพิมพ์เอกสารต่างๆ จากเครื่องพิมพ์หรือเครื่อง MFP ได้เช่น เอกสาร Microsoft® Office, DocuWorks และ PDF

Cloud Service Hub 

 

พิมพ์จากแอพพลิเคชั่น

สามารถพิมพ์เอกสาร Microsoft® Office Excel®,Word,PowerPoint®, Adobe® Reader® รวมทั้งพิมพ์ Google ChromeTM, GmailTM, Google DocsTM, Document, สไลด์, Spreadsheet จากแอพพลิเคชั่นที่รองรับการพิมพ์ โดยใช้เครื่อง MFD หรือเครื่องพิมพ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ได้อย่างง่ายดาย เพียงลงทะเบียนเครื่อง MFD และเครื่องพิมพ์นั้นไว้ล่วงหน้าลงใน Print Utility for Android

หมายเหตุ: AndroidTM 4.4 ขึ้นไป
หมายเหตุ: กรุณาลงทะเบียนเครื่อง MFD หรือเครื่องพิมพ์โดยไปที่ Settings>Print>FUJIFILM Business Innovation Print Utility ในอุปกรณ์ AndroidTM


พิมพ์ได้ง่ายจากอุปกรณ์มือถือ

พิมพ์ไฟล์เอกสาร DocuWorks, PDF
สามารถเปิดดูภาพตัวอย่างแล้วพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์/เครื่อง MFD ซึ่งรองรับโปรแกรม Print Utility for Android ได้ โดยวิธีเปิดใช้โปรแกรม Print Utility for Android จาก DocuWorks Viewer Light for Android ซึ่งสามารถเปิดดูเอกสาร DocuWorks หรือแอพพลิเคชั่นอื่นซึ่งเปิดดูเอกสาร PDF ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานโดยใช้การเย็บและการเจาะรูได้ด้วยเช่นกัน 
พิมพ์เว็บเพจ
พิมพ์เว็บเพจได้จาก "Print Utility for Android" ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เว็บเพจหลายหน้าได้ โดยใช้วิธีการพิมพ์แบบ 2 Up
พิมพ์อัลบั้มรูปถ่าย
เลือกรูปถ่ายที่เก็บบันทึกไว้ในอัลบั้ม แล้วสั่งพิมพ์ สามารถพิมพ์รูปถ่ายขนาดใหญ่ในอัลบั้มด้วยการพิมพ์แบบ 4 Up ลงบนกระดาษ A4 หรือย่อขนาดของรูปให้เล็กลงเพื่อพิมพ์แบบเรียงกันหลายรูปลงในกระดาษแผ่นเดียวกันได้ รวมทั้งยังสามารถพิมพ์งานภายหลังจากที่ตรวจสอบดูในภาพตัวอย่างได้อีกด้วย
Shoot & Print*1
สามารถพิมพ์รูปภาพที่ถ่ายเองได้ในทันที คุณสามารถพิมพ์รูปภาพในขนาดที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ เพียงเลือกขนาดของกระดาษ

*1: สำหรับอุปกรณ์ AndroidTM ที่มีกล้องถ่ายรูปอยู่ด้วยเท่านั้น
 

Private Print โดยใช้ Print Utility for Android

 

ในการพิมพ์เอกสารจากอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้ในเครื่อง MFD ชั่วคราวก่อนพิมพ์ออกมา ผู้ใช้ต้องใส่พาสเวอร์ดบนแผงหน้าจอควบคุม เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ผิด หรือป้องกันการไม่มารับเอกสารที่สั่งพิมพ์ไว้บนเครื่อง จึงช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้

   

 

เชื่อมโยงการทำงานกับ ApeosWare Management Suite

 

สามารถใช้ Print Utility for Android ที่ติดตั้งโปรแกรม ApeosWare Management Suite*1 ในการพิมพ์แบบ On-demand, ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้และบันทึกผลการใช้งานเครื่องซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของ ApeosWare Management Suite ได้ทุกที่ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องพิมพ์/เครื่อง MFD ภายในสำนักงานผ่านทางอุปกรณ์มือถือ

เชื่อมโยงการทำงานกับ ApeosWare Management Suite

หมายเหตุ: ใน ApeosWare Management Suite Linkage มีเวอร์ชั่น 2.0
*1: ApeosWare Management Suite จำเป็นต้องมี ApeosWare Print Management รองรับรุ่น ApeosWare Print Management 1.2.0 หรือมากกว่านั้น

 

ฟังก์ชั่น Serverless On-demand Print

 

ในกรณีเครื่อง MFD ที่เลือกไว้อยู่ในระหว่างการใช้งาน คุณสามารถเลือกและพิมพ์ไฟล์เอกสารจากเครื่อง MFD อื่นได้ ด้วยฟังก์ชั่น Serverless On-demand Print สามารถพิมพ์เอกสารจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้

ฟังก์ชั่น Serverless On-demand Print

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม Serverless On-demand Print Kit ของเครื่อง MFD
หมายเหตุ: เฉพาะชนิดเครื่องที่รองรับฟังก์ชั่น Serverless On-demand Print  

สแกนเอกสารโดยใช้สแกนเนอร์

 

สามารถสแกนเอกสารต้นฉบับเข้าสู่อุปกรณ์มือถือได้ สามารถเก็บบันทึกเอกสารที่สแกนไว้ใน Gallery ส่งแนบทางอีเมล หรืออัพโหลดลงในระบบคลาวด์เพื่อถ่ายโอน หรือใช้งานข้อมูลที่มาจากเอกสารกระดาษร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับทิศทางของภาพที่สแกนได้ตามต้องการ เพื่อควบคุมและดูภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ: ไฟล์เอกสารที่สแกนไม่ได้ถูกเก็บบันทึกไว้ใน Print Utility for Android

ใช้กล้องจับภาพ

 

พิมพ์รูปที่ถ่ายจากกล้องในอุปกรณ์มือถือ เก็บบันทึกไว้ในอัลบั้มและอัพโหลดเข้าสู่แหล่งเก็บข้อมูลในคลาวด์ได้ หลังจากถ่ายรูปแล้วคุณสามารถแก้ไขภาพเหล่านี้ได้ด้วยฟังก์ชั๋นแก้ไขภาพหลักเพื่อทำให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นแก้ไขโทนสีและปรับทิศทางของภาพ ช่วยให้คุณเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถแก้ไขภาพถ่ายของเอกสารบันทึกการประชุมบนไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเก็บบันทึกเป็นไฟล์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่ดูง่ายขึ้นและแบ่งปันกับผู้อื่นได้

ดาวน์โหลดจาก Google PlayTM ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สามารถดาวน์โหลด Print Utility for Android จาก Google PlayTM ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สเปค

Print Utility for Android Operating Environment

File Size:
75.97 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

Print Utility for Android Supported Models

File Size:
91.97 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

Print Utility for Android

ติดต่อทีมขายของเรา

เราช่วยให้คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้ง่าย ระบบเครือข่ายตัวแทนที่กว้างขวางของเราสามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
print utility