Print Utility for iOS

ซอฟต์แวร์สำหรับพิมพ์หรือสแกนเอกสารใน iPad หรือ iPhone ที่ใช้ระบบ iOS

index_main

เว็บไซต์นี้มีผลิตภัณฑ์ของ Fuji Xerox ที่ได้รับอนุญาตจาก Xerox Corporation ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คือ FUJIFILM Business Innovation Corp.

สรุป

Print Utility for iOS คืออะไร

Print Utility for iOS คือแอพพลิเคชั่นสำหรับพิมพ์/สแกนเอกสาร โดยใช้ iPad / iPhone / iPod touch โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์/เครื่อง MFD และซอฟต์แวร์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ สามารถลดค่าTCO และป้องกันการไม่มารับเอกสารที่สั่งพิมพ์ได้ โดยกำหนดให้พิมพ์แบบ N-Up, พิมพ์แบบ 2 ด้านหน้า-หลัง และตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งาน

ข้อดี

คุณสมบัติเฉพาะของ Print Utility for iOS

 

สามารถใช้เครื่อง MFDs หรือเครื่องพิมพ์ในการพิมพ์เว็บเพจ รูปภาพ รูปถ่ายได้โดยอัตโนมัติผ่านiPad / iPhone / iPod touch ที่เชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย หรือพิมพ์เอกสารแบบ DocuWorks และ PDF ได้โดยเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับแอพพลิเคชั่น อย่างเช่น DocuWorks Viewer Light for iPhone/iPad
นอกจากนี้ยังสามารถอัพโหลดเอกสารสแกนเข้าสู่ iPad / iPhone / iPod touch ได้ (หากองค์ประกอบของเครื่องพิมพ์/เครื่อง MFD ไม่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใส่ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์/เครื่อง MFD นั้นลงใน iPad / iPhone / iPod touch เพื่อพิมพ์และสแกนเอกสารได้) 

พิมพ์โดยผ่านการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย
พิมพ์โดยผ่านการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย

เครื่องรุ่นที่รองรับ Wi-Fi Direct® สามารถพิมพ์หรือสแกนเอกสารได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ

พิมพ์โดยตรง ไม่ผ่านการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย
พิมพ์โดยตรง ไม่ผ่านการเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย

หมายเหตุ: สามารถดูชนิดอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชั่นสแกนได้ที่หน้า ชนิดของอุปกรณ์

เชื่อมต่อกับ NFC

 

เมื่อต้องการใช้งานการพิมพ์และการสแกนจาก Print Utility ให้แตะที่ไอคอน NFC*1 ที่อยู่บนอุปกรณ์มือถือของคุณก่อนเพื่อเป็นการเปิดใช้งานโหมด [พร้อมสแกน] จากนั้นจึงนำอุปกรณ์มือถือของคุณไปแตะที่แท็ก NFC (เครื่องหมายไอคอน) บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มการพิมพ์หรือสแกน

เชื่อมต่อกับ NFC

หมายเหตุ: สำหรับบางรุ่นเท่านั้น
*1: Near Field Communication (การสื่อสารแบบระยะใกล้)

Cloud Service Hub

 

บริการ "Cloud Service Hub" ทำให้คุณสามารถพิมพ์ สแกนและค้นหาเอกสารได้โดยตรงจากบริการคลาวด์หลายระบบ รวมทั้งพิมพ์เอกสารต่างๆ จากเครื่องพิมพ์หรือเครื่อง MFP ได้เช่น เอกสาร Microsoft® Office, DocuWorks และ PDF

Cloud Service Hub

พิมพ์ได้ง่ายจากอุปกรณ์มือถือ

 
พิมพ์ไฟล์เอกสาร DocuWorks, PDF
สามารถเปิดดูภาพตัวอย่างแล้วพิมพ์เอกสาร DocuWorks หรือ PDF จากเครื่องมัลติฟังก์ชั่นหรือเครื่องพิมพ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์โดยใช้ Print Utility for iOS จาก UTI*1 ที่รองรับแอพพลิเคชั่นนี้ได้ อย่างเช่น DocuWorks Viewer Light for iPhone/iPad นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์งานโดยใช้การเย็บและการเจาะรูได้ด้วยเช่นกัน 
พิมพ์เว็บเพจ
พิมพ์เว็บเพจได้จาก "Print Utility for iOS" ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เว็บเพจหลายหน้าได้ โดยใช้วิธีการพิมพ์แบบ 2 Up
พิมพ์อัลบั้มรูปถ่าย
เลือกรูปถ่ายที่เก็บบันทึกไว้ในอัลบั้ม แล้วสั่งพิมพ์ สามารถพิมพ์รูปถ่ายขนาดใหญ่ในอัลบั้มด้วยการพิมพ์แบบ 4 Up ลงบนกระดาษ A4 หรือย่อขนาดของรูปให้เล็กลงเพื่อพิมพ์แบบเรียงกันหลายรูปลงในกระดาษแผ่นเดียวกันได้ สามารถพิมพ์งาน หลังจากที่ตรวจสอบดูในภาพตัวอย่างได้
Shoot & Print
สามารถพิมพ์รูปภาพที่ถ่ายเองได้ในทันที คุณสามารถพิมพ์รูปภาพในขนาดที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ เพียงเลือกขนาดของกระดาษ

*1: ย่อมาจาก Uniform Type Identifier สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ โดยการจัดเรียงตัวอักษรตามประเภทของข้อมูล

Private Print โดยใช้ Print Utility for iOS

ในการพิมพ์เอกสารจากอุปกรณ์มือถือ ข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้ในเครื่อง MFD ชั่วคราวก่อนพิมพ์ออกมา ผู้ใช้ต้องใส่พาสเวอร์ดบนแผงหน้าจอควบคุม เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพ์ผิด หรือป้องกันการไม่มารับเอกสารที่สั่งพิมพ์ไว้บนเครื่อง จึงช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้

เชื่อมโยงการทำงานเข้ากับ ApeosWare Management Suite

 

สามารถใช้ Print Utility for iOS ที่ติดตั้งโปรแกรม ApeosWare Management Suite*1 ในการพิมพ์แบบ On-demand, ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้และบันทึกผลการใช้งานเครื่องซึ่งเป็นฟังก์ชั่นของ ApeosWare Management Suite ได้ทุกที่ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องพิมพ์/เครื่อง MFD ภายในสำนักงานผ่านทางอุปกรณ์มือถือ

เชื่อมโยงการทำงานเข้ากับ ApeosWare Management Suite


หมายเหตุ: ใน ApeosWare Management Suite Linkage มีเวอร์ชั่น 2.0
*1: ApeosWare Management Suite จำเป็นต้องมี ApeosWare Print Management รองรับรุ่น ApeosWare Print Management 1.2.0 หรือมากกว่านั้น

 

ฟังก์ชั่น Serverless On-demand Print

 

ในกรณีเครื่อง MFD ที่เลือกไว้อยู่ในระหว่างการใช้งาน คุณสามารถเลือกและพิมพ์ไฟล์เอกสารจากเครื่อง MFD อื่นได้ ด้วยฟังก์ชั่น Serverless On-demand Print สามารถพิมพ์เอกสารจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้

ฟังก์ชั่น Serverless On-demand Print

 
หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม Serverless On-demand Print Kit ของเครื่อง MFD
หมายเหตุ: เฉพาะชนิดเครื่องที่รองรับฟังก์ชั่น Serverless On-demand Print

 

สแกนเอกสารโดยใช้สแกนเนอร์

 

สามารถสแกนเอกสารต้นฉบับเข้าสู่อุปกรณ์มือถือได้ สามารถเก็บบันทึกเอกสารสแกนลงในอัลบั้ม ส่งแนบทางอีเมล หรืออัพโหลดลงในระบบคลาวด์เพื่อถ่ายโอน หรือใช้งานข้อมูลที่มาจากเอกสารกระดาษร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับทิศทางของภาพที่สแกนได้ตามต้องการ เพื่อควบคุมและดูภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: ไฟล์เอกสารที่สแกนไม่ได้ถูกเก็บบันทึกไว้ใน Print Utility for iOS

 

ใช้กล้องจับภาพ

พิมพ์รูปที่ถ่ายจากกล้องในอุปกรณ์มือถือ เก็บบันทึกไว้ในอัลบั้มและอัพโหลดเข้าสู่แหล่งเก็บข้อมูลในคลาวด์ได้ หลังจากถ่ายรูปแล้วคุณสามารถแก้ไขภาพเหล่านี้ได้ด้วยฟังก์ชั๋นแก้ไขภาพหลักเพื่อทำให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนการจัดเก็บ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นแก้ไขโทนสีและปรับทิศทางของภาพ ช่วยให้คุณเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถแก้ไขภาพถ่ายของเอกสารบันทึกการประชุมบนไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งเก็บบันทึกเป็นไฟล์แบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่ดูง่ายขึ้นและแบ่งปันกับผู้อื่นได้

ดาวน์โหลดจาก App Store ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลด Print Utility for iOS จาก App Store ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สเปค

Print Utility for iOS Operating Environment

File Size:
74.96 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

Print Utility for iOS Supported Models

File Size:
91.87 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

วิธีซื้อ

Print Utility for iOS

ติดต่อทีมขายของเรา

เราช่วยให้คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลืองและบริการจากเราได้ง่าย ระบบเครือข่ายตัวแทนที่กว้างขวางของเราสามารถช่วยคุณเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้
Print Utility