ปฏิวัติการให้บริการด้วยนวัตกรรมใหม่

The Predictive Maintenance for Customers

FUJIFILM Business Innovation Service Innovation
The Predictive Maintenance for Customer

ประเมินการบำรุงรักษาล่วงหน้า (Predictive Maintenance) 
ฟูจิ ซีร็อกซ์ ริเริ่มใช้ Big data และ AI ในการประมวลผลข้อมูลบน Data center ที่ยกระดับการให้บริการสู่ Predictive Maintenance เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยการประมวลผลข้อมูลด้วย AI และ Big data ทำให้ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดความผิดปกติใดๆ จากการใช้เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ที่ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนอะไหล่, วัสดุสิ้นเปลือง หรือต้องซ่อมบำรุง 

Certified Global Standard of Excellence Service (SCP)
ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้รับมาตรฐานสากล SCP Certification (Service Capability & Performance) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในอเมริกา ได้ให้การรับรองที่ครอบคลุมทั้งในด้าน Support Standard และ eService Standard สำหรับทีมงานฟูจิ ซีร็อกซ์ Call Center และ Technical Support Center ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคที่มีคุณภาพสูงสุด


ทีมช่างเทคนิคที่ทำงานอย่างมืออาชีพ

ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว และพึงพอใจ

Centralize Technical Support 
ไม่ต้องรอให้ช่างโทรกลับ ไม่ต้องรอนาน

 1. พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคโดยตรง เพื่อรับฟังข้อมูลภาพรวม ปัญหาของอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องอธิบายซ้ำ เมื่อมีการส่งต่องาน.
 2. ช่างเทคนิคช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วทางโทรศัพท์

 3. แก้ปัญหาอุปกรณ์อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือระยะไกล (Remote service)

 4. ลดการหยุดชะงักของการใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของลูกค้า
Powerful Remoting tools by EP-BB
ฟูจิ ซีร็อกซ์ e-Service Maintenance Support (EP-BB) จะมี Remote support Tool ที่ช่วยให้การ Remote Support มีความสะดวก และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
 

ติดต่อเราได้ที่ :

 ฟูจิ ซีร็อกซ์ คอลเซ็นเตอร์ :02 660 8400

ต่างจังหวัด โทร           : 1-800-29-4567

อีเมล : css@tha.fujixerox.com


EP-BB =e-Service Maintenance Support 
EP-BB คือ บริการหลังการขายในรูปแบบ e-Service ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของลูกค้าอย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
(EP-BB=Electronic Partnership Broadband) 

EP-BB ประกอบไปด้วย Data Center ที่ FUJIFILM Business Innovation ได้ริเริ่มนำ Big data และ AI รวมถึง เครื่องมือที่รองรับการสนับสนุนระยะไกล ที่พร้อมให้บริการในทันที ที่มีการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกค้า 

 1. Highlight e-Service Remote Tools เช่น
 • EP-BB e-service เป็นเครื่องมือหลักที่จะช่วยให้ Technical support รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์หา สาเหตุความผิดปกติของเครื่อง ประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้
 • ข้อมูล Firmware ที่ติดตั้ง
 • ข้อมูลแจ้งเตือนความผิดปกติของ (Fault alert)
 • สถานะของของวัสดุสิ้นเปลือง
 

2. Remote Desktop Client สำหรับการเชื่อมต่อกับ PC ของลูกค้า เช่น กรณี ติดตั้ง Print
    Driver เป็นต้น

3. RDHC หนึ่งในเครื่องมือตรวจสอบรายวัน ที่จะวิเคราะห์ ปัญหาที่จะเกิดล่วงหน้า พร้อม
    ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติให้ Technical Support รับทราบ และสามารถประสานงานกับ
    ลูกค้าในทันที สำหรับการแก้ไขผ่านช่องทางรีโมท

 1. FUJIFILM Business Innovation Multifunction ทุกเครื่องจะมี Certification ที่ใช้ได้เฉพาะ  FUJIFILM Business Innovation Device และจะถูกตรวจสอบด้วย CA จึงมั่นใจว่าปลอดภัยไม่สามารถ backdoor ผ่านอุปกรณ์ได้

 2. ข้อมูล Machine Information ที่ส่งออก ไปจะถูกเข้ารหัสและถอดรหัสที่ CA ก่อน จัดเก็บที่ EP-BB data center ไม่ใช่ ส่ง ไปให้ FUJIFILM Business Innovation Technical Center โดยตรง

 3. ฟูจิ ซีร็อกซ์ มัลติฟังก์ชั่นจะส่งข้อมูล เฉพาะ Machine Data ไม่สามารถส่ง ข้อมูลลูกค้าอื่นๆ เช่น เอกสารสแกน, เอกสารที่พิมพ์ 

 4. Technical Support จะต้องได้รับการ อนุญาตจากลูกค้าทุกครั้งก่อนการรีโมท ไปที่เครื่องมัลติฟังก์ชั่นทุกครั้ง

แคตตาล็อกสินค้า

FX_Service_Innovation-TH_20191114

File Size:
5.51 MB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource