เครื่องปริ้นเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดิจิทัล

supply

ชุดพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์

Print CRU for Printers
Code / Part number Model Name Print Yield (page) at 5% A4 coverage
CWAA0649 DocuPrint 203/204A Toner Cartridge (2.5K) 2,500
CWAA0648 DocuPrint 203/204A Drum Cartridge (12K) 12,000
Q508 DocuPrint 12/PG12 Drum Print Cartridge (6K) 6,000
113R 00296 DocuPrint P8ex Drum Print Cartridge (5K) 5,000
109R 00639 Phaser 3110/3210 Drum Print Cartridge (3K) 3,000
CWAA0524 Phaser 3115/3120/3121/3130 Drum Print Cartridge (3K) 3,000
CWAA0605 Phaser 3116 Drum Print Cartridge (3K) 3,000
106R 00397 DocuPrintP1202 Drum Print Cartridge (6K) 6,000
106R 00440 DocuPrintP1210 Drum Print Cartridge (6K) 6,000
106R 00646 Phaser 3310 Drum Print Cartridge (6K) 6,000
106R 00462 Phaser 3400N Drum Print Cartridge (8K) 8,000
CWAA0645 WorkCentre 220/222 Drum Cartridge (20K) 20,000
CWAA0646 WorkCentre 220/222 Toner Cartridge (6K) 6,000
CWAA0647 WorkCentre 220/222 Toner Cartridge (12K) 12,000
Q514 DocuPrint 4517 & N17 Drum Print Cartridge (10K) 10,000
108R 00093 DocuPrint 4517/N17 Fuser/BTR Cartridge (200K) 200,000
113R 00446 DocuPrint N2125 Print Cartridge (15K) 15,000
108R 00329 DocuPrint N2125 Maintenance Kit (200K) 200,000
113R 00628 Phaser 4400 Drum Print Cartridge (15K) 15,000
108R 00498 Phaser 4400 Maintenance Kit (200K) 200,000
113R 00443 DocuPrint N2025/2825 Print Cartridge (17K) 17,000
109R 00482 DocuPrint N2025/2825 Maintenance Kit (200K) 200,000
113R 00495 Phaser 5400 Drum Print Cartridge (20K) 20,000
109R 00522 Phaser 5400 Maintenance Kit (200K) 200,000
X589 DocuPrint N32/N3225/4025 Drum-Print Cartridge (23K) 23,000
109R 00487 DocuPrint N32/N3225/4025 Maintenance Kit (300K) 300,000
108R 00158 DocuPrint N32/N3225/4025 Staple Cartridge (5K x 3 per pack) 15,000
113R 00195 DocuPrint N4525 Drum Print Cartridge (30K) 30,000
109R 00049 DocuPrint N4525 Maintenance Kit (300K) 300,000
108R 00158 DocuPrint N4525 Staple Cartridge (5Kx3 per pack) 15,000
CT350268 DocuPrint 240A/340A Print Cartridge (10K) 10,000
E3300069 DP240A 220V Maintenance Kit 200K yield 200,000
(Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll)
CT350269 DocuPrint 340A Print Cartridge (17K) 17,000
E3300070 DP340A 220V Maintenance Kit 200K yield 200,000
(Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll)
CT350251 DocuPrint205/255/305 Print Cartridge (10k) 10,000
E3300064 DP205 220V Maintenance Kit 200,000
( Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll)
E3300067 DP255/305220V Maintenance Kit 200,000
(Fuser Assy/ BTR/ Feed Roll)
113R00668 Phaser 5500 Toner Cartridge (30K) 3,000
113R00670 Phaser 5500 Drum Cartridge (60K) 60,000
109R00732 Phaser 5500 220V Maintenance Kit (300K) 300,000
008R12941 Phaser 5500 Staple Refills For Advanced Finisher 15,000
CT200649 DocuPrint C525 A Black Toner (4K Yield) 4,000
CT200650 DocuPrint C525 A Cyan Toner (4K Yield) 4,000
CT200651 DocuPrint C525 A Magenta Toner (4K Yield) 4,000
CT200652 DocuPrint C525 A Yellow Toner (4K Yield) 4,000
CT350390 DocuPrint C525 Drum Cartridge (42K Black Yield ) 42,000
DocuPrint C525 C/M/Y/K 10.5K Yield 10,500
CT200226 DocuPrint C1618 Black Toner (8.5K Yield) 8,500
CT200227 DocuPrint C1618 Cyan Toner (6K Yield) 6,000
CT200228 DocuPrint C1618 Magenta Toner (6K Yield) 6,000
CT200229 DocuPrint C1618 Yellow Toner (6K Yield) 6,000
CT350168 DocuPrint C1618 Print Head Device (30K Yield) 30,000
E3100025 DocuPrint C1618 BTR (25K Yield) 25,000
CT200658 DocuPrint C2535 A Yellow Toner Cartridge 8,000
CT200657 DocuPrint C2535 A Magneta Toner Cartridge 8,000
CT200656 DocuPrint C2535 A Cyan Toner Cartridge 8,000
CT200655 DocuPrint C2535 A Black Toner Cartridge 9,000
CT350394 DocuPrint C2535 A Drum Cartridge 35,000
CT350395 DocuPrint C2535 A BTR (Transfer Roll) 35,000
CT200378 DocuPrint C2428 Black Std toner cartridge (7.5 K) 7,500
CT200380 DocuPrint C2428 Cyan Std toner cartridge (6K) 6,000
CT200382 DocuPrint C2428 Magenta Std toner cartridge (6K) 6,000
CT200384 DocuPrint C2428 Yellow Std toner cartridge (6K) 6,000
CT200379 DocuPrint C2428 Black Hi-cap toner cartridge (15K) 15,000
CT200381 DocuPrint C2428 Cyan Hi-cap toner cartridge (12K) 12,000
CT200383 DocuPrint C2428 Magenta Hi-cap toner cartridge (12K) 12,000
CT200385 DocuPrint C2428 Yellow Hi-cap toner cartridge (12K) 12,000
CT350270 DocuPrint C2428 (30K) Drum Cartridge (w/ Waste Toner Bottle) 30,000
CWAA0521 DocuPrint C2428 Waste Toner Bottle 24,000
106R00671 PH 6250 Black Toner Cartridge, Standard (4K) 4,000
106R00668 PH 6250 Cyan Toner Cartridge, Standard (4K) 4,000
106R00669 PH 6250 Megenta Toner Cartridge, Standard (4K) 4,000
106R00670 PH 6250 Yellow Toner Cartridge, Standard (4K) 4,000
106R00675 PH 6250 Black Toner Cartridge, High Capacity (8K) 8,000
106R00672 PH 6250 Cyan Toner Cartridge, High Capacity (8K) 8,000
106R00673 PH 6250 Magenta Toner Cartridge, High Capacity (8K) 8,000
106R00674 PH 6250 Yellow Toner Cartridge, High Capacity (8K) 8,000
108R00591 PH 6250 Imaging Unit (30K) 30,000
115R00030 PH 6250 Fuser 220V (100K) 100,000
108R00592 PH 6250 Transfer Roller (15K) 15,000
016-2040-00 FUJIFILM Business Innovation PH 8200 Black Colorstix (5 stix) 7,000
016-2045-00 FUJIFILM Business Innovation PH 8200 Cyan Colorstix (5 stix) 7,000
016-2046-00 FUJIFILM Business Innovation PH 8200 Magenta Colorstix (5 stix) 7,000
016-2047-00 FUJIFILM Business Innovation PH 8200 Yellow Colorstix (5 stix) 7,000
016-1932-00 FUJIFILM Business Innovation PH 8200 Extended Maintenance Kit 40,000
108R00605 GENUINE XEROX SOLID INK 8400 Cyan (3 STICKS) 3,400 pages 3,400
108R00606 GENUINE XEROX SOLID INK 8400 Magenta (3 STICKS) 3,400 pages 3,400
108R00607 GENUINE XEROX SOLID INK 8400 Yellow (3 STICKS) 3,400 pages 3,400
108R00608 GENUINE XEROX SOLID INK 8400 Black (6 STICKS) 6,800 pages 6,800
108R00603 PHASER 8400 Extended-Capacity Maintenance Kit (30K) 30,000
108R00669 PH8500/8550 3 Cyan Ink Stix (3K pages)* 3,000
108R00670 PH8500/8550 3 Magenta Ink Stix (3K pages)* 3,000
108R00671 PH8500/8550 3 Yellow Ink Stix (3K pages)* 3,000
108R00672 PH8500/8550 6 Black Ink Stix (6K pages)* 6,000
108R00676 PH8500/8550 Extended Maintenance Kit (30K) 30,000
108R00660 WC C2424 3 Cyan Ink Stix (3.4K pages)* 3,400
108R00661 WC C2424 3 Magenta Ink Stix (3.4K pages)* 3,400
108R00662 WC C2424 3 Yellow Ink Stix (3.4K pages)* 3,400
108R00664 WC C2424 6 Black Ink Stix (6.8K pages)* 6,800
108R00657 WC C2424 Extended Maintenance Kit (30K) 30,000
016-1980-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 High Cap Black Toner Cartridge 15,000
016-1977-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 High Cap Cyan Toner Cartridge 15,000
016-1978-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 High Cap Magenta Toner Cartridge 15,000
016-1979-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 High Cap Yellow Toner Cartridge 15,000
016-1996-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 Imaging Drum, Black 30,000
016-1993-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 Imaging Drum,Cyan 30,000
016-1994-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 Imaging Drum, Magenta 30,000
016-1995-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 Imaging Drum, Yellow 30,000
016-1999-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 Fuser 220 Volts 80,000
016-2000-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7300 Transfer Belt 80,000
016-1882-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7700 Black Toner Cartridge Standard 5,000
016-1879-00 FUJIFILM Business Innovation PH7700 Cyan Toner Cartridge Standard 4,000
016-1880-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7700 Magneta Toner Cartridge Standard 4,000
016-1881-00 FUJIFILM Business Innovation PH7700 Yellow Toner Cartridge Standard 4,000
016-1947-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7700 Black Toner Cartridge High Capacity 12,000
016-1944-00 FUJIFILM Business Innovation PH7700 Cyan Toner Cartridge High Capacity 10,000
016-1945-00 FUJIFILM Business Innovation PH7700 Magneta Toner Cartridge High Capacity 10,000
016-1946-00 FUJIFILM Business Innovation PH 7700 Yellow Toner Cartridge High Capacity 10,000
016-1886-00 FUJIFILM Business Innovation PH7700 Print Cartridge 24,000
016-1883-00 FUJIFILM Business Innovation PH7700 s Print Cartridge with 4 imaging drum 24,000
016-1888-00 FUJIFILM Business Innovation PH7700 Fuser 220Volt for P7700 60,000
106R00652 Phaser 7750 Black Toner Cartridge 32,000
106R00653 Phaser 7750 Cyan Toner Cartridge 22,000
106R00654 Phaser 7750 Magneta Toner Cartridge 22,000
106R00655 Phaser 7750 Yellow Toner Cartridge 22,000
115R00026 Phaser 7750 220 Volt Fuser 60,000
108R00580 Phaser 7750 Belt Cleaner Assembly 100,000
108R00581 Phaser 7750 Imaging Unit (32K) 32,000
108R00579 Phaser 7750 Transfer Roller (100K) 100,000
108R00575 Phaser 7750 Waste Cartridge 27,000