รายงานความยั่งยืนประจำปี 2564

Corporation Sustainability Report 2019

About Corporation Sustainability Report 2021

About Corporation Sustainability Report 2021

FUJIFILM Holdings Corporation Sustainability Report 2021  “Management Performance”

https://holdings.fujifilm.com/en/sustainability/data